ในงานประชุม BDYHAX 2018 ที่เมือง Austin รัฐ Texas ระหว่างวันที่ 2 – 4 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา นาย Aaron Traywick วัย 28 ปี ผู้บริหารบริษัท Ascendance Biomedical ฉีดยารักษาโรคเริมเข้าที่ต้นขาของตนเองต่อ หน้าผู้ร่วมการประชุมและมีการถ่ายทอดสดลง Facebook โดยกล่าวว่าบริษัท Ascendance Biomedical มีการพัฒนา ยาอย่างชัดเจนสำหรับการรักษาโรคเริมประเภท 1 และ 2 ทั้งนี้ ยาที่นาย Traywick ฉีดเข้าที่ต้นขานั้น เป็นยาที่พัฒนา มาจาก Biohacker ชื่อ Andreas Stuermer ที่มี ความหลงใหลในวิทยาศาสตร์ โดยยาตัวนี้ยังไม่มี การทดสอบทางคลินิก และยังไม่ผ่านการรับรองจาก องค์การอาหารและยาสหรัฐฯ (Food and Drug Administration – FDA) ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม ประชุมสอบถาม ถึงการได้รับอนุญาตทาง ด้านจริยธรรมของบริษัทในการทดสอบนี้ ซึ่งนาย Traywick กล่าวปฏิเสธ

ที่มา: Kristen V. Brown (https://gizmodo.com/ceo-who-tested-diy-herpes-treatment-locks-himself-in-la-1822933670)

กลุ่ม Biohackers เชื่อว่าคนเรา สามารถที่จะทำอะไรก็ได้กับร่างกายของตนเอง จากเหตุการณ์ล่าสุดนี้ กลุ่ม Biohackers กล่าวว่า ต้องการทำ การทดลองทางการแพทย์และทาง พันธุกรรมด้วยตนเอง เพื่อรักษาโรคและ เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น รวมทั้ง กฎระเบียบที่เข้มงวดที่ใช้ในการทดสอบทางการแพทย์ โดยองค์กรต่างๆ เช่น องค์การอาหารและ ยามีความเข้มงวดมากเกินไป ซึ่งพวกเขามองว่าเป็นอุปสรรคในการวิจัยและป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ใน ความก้าวหน้าทางการแพทย์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้ ไม่ใช่ครั้งแรกของบริษัท Ascendance Biomedical โดยปีที่แล้ว นาย Tristan Roberts ฉีดยารักษาโรคเอดส์ที่ยังไม่ผ่าน การทดสอบเข้าตนเอง และมีการถ่ายทอด สดทาง Facebook ซึ่งมีนาย Traywick อยู่ด้วย หลังจากที่วิดีโอได้เผยแพร่ออกไปทั่วโลก องค์การอาหารและยาสหรัฐฯ ตระหนักดีว่า ผลิตภัณฑ์และชุดเครื่องมือ สำหรับการดูแลตนเองนี้มีการผลิตและ เผยแพร่ต่อสาธารณชน ซึ่งได้ประกาศ เตือนผู้บริโภคในการใช้ผลิตภัณฑ์และยาที่ไม่ได้ผ่านมาตราฐานการควบคุม หรือมีการพัฒนาที่ไม่ได้เป็นไปตาม การกำกับดูแลด้านกฎระเบียบที่เหมาะสม ทางด้านองค์การอาหาร และยา กล่าวเพิ่มเติมว่า การขายผลิตภัณฑ์และยานี้เป็นสิ่งที่ผิด กฎหมาย ซึ่งได้แจ้งโดยตรงต่อทางบริษัท Ascendance Biomedical แต่ทั้งนี้ บริษัท Ascendance กล่าวว่า ยาที่ใช้ในการรักษาโรคเอดส์ ที่ผ่านมาเป็นการให้ฟรี ซึ่งไม่ผิดต่อกฎหมายแต่อย่างใด นาย Traywick พยายามเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อพิสูจน์ประสิทธิภาพของยา ถ้าหากใช้ในการรักษาได้ผลจริง ทางบริษัทจะพัฒนายีนบำบัดเพื่อ เพิ่มมวลกล้ามเนื้อและลดไขมันต่อไป

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจาก ความคิดแปลกๆ ของมนุษย์ โดยเฉพาะในอารยประเทศ หรือประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งสามารถไขว่คว้าเทคโนโลยี สมัยใหม่ที่เกิดขึ้นตลอดเวลามาทดลอง มาเล่นแร่แปรธาตุ จึง เป็นประเด็นที่น่าจับตามอง โดยเฉพาะหากการกระทำอัน พิสดารนั้น ก่อให้เกิดผลเสียต่อคนอื่นในสังคม ดังนั้น จะเห็นได้ไม่ยากเลยที่เวลาชาติตะวันตกจะทำอะไรที จะมีการระบุกฎเกณฑ์ หรือ เงื่อนไข (Terms and Conditions) ไว้มากมาย รวมทั้งระบุ กติกาในการลง โทษต่างๆ ไว้ด้วย เพื่อป้องกัน คนแปลกๆ ทั้งที่มีปัญหาทาง จิตเข้าขั้นวิกลจริต หรือ ผู้ที่มีปมด้อย ที่ต้องการแสดงตนให้ ปรากฏในสังคม ซึ่งวันหนึ่งหากมนุษย์สายแปลกจำนวนมาก ประเภท Biohacker สามารถประสบความสำเร็จการทดลองให้ตนเองกลายเป็น X Men ได้จริง โลกก็คงจะมีความวุ่นวายยุ่งเหยิงอีกไม่น้อยก็มาก

 

 


โดย Angela Chen วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
Link: https://www.theverge.com/2018/2/5/16973432/biohacking-aaron-traywick-ascendance-biomedical-health-diy-gene-therapy
http://www.iflscience.com/health-and-medicine/biohacker-injects-himself-with-untested-experimental-herpes-therapy-on-facebook-live/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *