Category:

Brazilian 3 EM

คนไทยจำนวนไม่น้อยรู้จัก เครื่องบินประเภท EMBRAER แต่คงน้อยคนนักที่จะรู้ว่ามันมี ต้นกำเนิดมาจากประเทศที่ใหญ่ที่สุดในลาตินอเมริกา อ่านต่อ

Posted On :
Category:

Latin America

ในบรรดาภูมิภาคทั้งหมดบนโลกนี้ ภูมิภาคลาตินอเมริกาเป็น ภูมิภาคที่มีระดับการพัฒนาและมีความหลากหลายของทร้พยากร ธรรมชาติใกล้เคียงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ประเทศไทย ตั้งอยู่มากที่สุด อ่านต่อ

Posted On :

การประชุมประธานนักเรียนไทยในสหรัฐฯ (Student Voice)

การแนะนำตัวและบรรยายเกี่ยวกับสมาคมนักเรียนไทย ในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา ส่วนหนึ่งของการประชุม คือ การเปิดเวทีให้นักศึกษาที่มาร่วมประชุมได้ขึ้นมาแนะนำตัว อ่านต่อ

Posted On :