มหาวิทยาลัย Chapman University ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (Thailand Institute of Nuclear Technology – TINT) และโครงการความร่วมมือ FAO/IAEA โดยทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency) ว่าจะมีการจัดประชุม “Eighth Annual Chapman Phytosanitary Irradiation Forum” ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 13 – 15 มิถุนายน 2561

 

งานประชุมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์การอาบรังสีเพื่อป้องกันสุขอานามัยพืชในการค้าระหว่างประเทศ (irradiation as a phytosanitary treatment) ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ https://chapman.edu/scst/conferences-and-events/phytosanitary-irradiation-workshop.aspx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *