นักวิจัยที่ศูนย์ Center for Tropical Agriculture (Centro Internacional de Agricultura Tropical: CIAT) ซึ่งเป็นหน่วยงาน ที่มี บทบาทสำคัญในการพัฒนาพื้นที่เขตร้อนของภูมิภาคลาติน อเมริกา ได้พัฒนาหญ้าสายพันธุ์พิเศษ ทำให้วัวจากฟาร์ม Petequi จากเดิมใช้เวลาเลี้ยง 4 ปี เพื่อให้ได้น้ำหนักตามความต้องการ ของตลาด แต่เมื่อเลี้ยงด้วยหญ้าสายพันธุ์พิเศษจะใช้เวลาเหลือ เพียง 18 เดือนเท่านั้น หญ้าที่ได้รับการพัฒนาได้ถูกนำมาใช้เป็น อาหารสัตว์เขตร้อน ซึ่งเกิดจากการทำงานร่วมกันของนักวิจัย ที่ศูนย์ CIAT และ Brazilian Enterprise for Agriculture Research ซึ่งเป็นบริษัทของประเทศบราซิล

นอกจากนี้ ศูนย์ CIAT ยังมุ่งเน้นการพัฒนาความหลากหลายของสายพันธุ์ถั่ว ข้าว และมันสำปะหลัง ให้เป็นพืชหลักที่มีความสำคัญต่อความมั่นคงด้านอาหารของคนยากจนในชนบท การปรับปรุงทางพันธุกรรม ของพืชเหล่านี้ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นอาวุธที่มีประสิทธิภาพสำหรับการต่อสู้กับความยากจน ความหิวโหยของ คนยากจน เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรรายย่อย เช่น ถั่วที่ได้รับการพัฒนาโดยศูนย์ CIAT เป็นอาหาร ให้กับประชากรในทวีปแอฟริกามากกว่า 30 ล้านคน รวมถึง ข้าวประมาณ 70% ที่มีการปลูกในภูมิลาติน อเมริกา และ 90% ของมันสำปะหลังในเอเชีย ซึ่งได้รับการพัฒนาสายพันธุ์จากศูนย์ CIAT นอกจากนี้ ศูนย์ CIAT ยังมีส่วนช่วยพัฒนาความรู้ความสามารถผู้เชี่ยวชาญในทวีปต่างๆ มีนักวิจัยจำนวนกว่า 13,000 คน ได้รับการฝึกอบรม ตั้งแต่ศูนย์ CIAT เปิดทำการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *