หลังจากที่ประธานาธิบดี Domingo Faustino Sarmiento เริ่มพัฒนาหลัก สูตรการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา จากในยุค 1860 ทำให้ประเทศ อาร์เจนตินามีนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศในสาขาต่างๆ เพิ่มมากขึ้น รวมถึงเป็นประเทศแรกในลาตินอเมริกาที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาด้านวิทยาศาสตร์ ได้แก่ นาย Bernardo Houssay นักสรีรวิทยา ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยา/ การแพทย์ในปี ค.ศ.1947 นาย Houssay ได้ก่อตั้งสถาบัน Argentina’s National Research Council เพื่อเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีในประเทศอาร์เจนตินา นอกจากนี้ ยังมีนักวิทยาศาสตร์อีกหลายท่าน ที่ได้นำความก้าวหน้ามาสู่วงการวิทยาศาสตร์ เช่น นายแพทย์ Luis Leloir แพทย์และนักชีวเคมีที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีในปี ค.ศ.1970 นายแพทย์ Leloir เป็นผู้คิดค้นวิธีการถ่ายเลือดที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเพื่อ ปรับปรุงและพัฒนาสำหรับการผ่าตัด ซึ่งบุคคลเหล่านี้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชน รุ่นใหม่ในการศึกษาวิทยาศาสตร์ต่อไปในปัจจุบัน จากข้อมูลของ World Bank ประเทศอาร์เจนตินามีการส่งออกเทคโนโลยีชั้นสูง เช่น ยานอวกาศ คอมพิวเตอร์ ยา เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และเครื่องจักรไฟฟ้า นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นให้ความ สำคัญกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านฟิสิกส์นิวเคลียร์ เทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยีด้วย

จากภาพ: Bernardo Houssay และ Luis Leloir ชาวอาร์เจนตินา ผู้ได้รับรางวัลโนเบล
(ที่มา: www.nobelprize.org)

แต่อย่างไรก็ตาม ภายใต้นโยบายของนาย Mauricio Macri ประธานาธิบดีคนปัจจุบันมีการเสนอว่าจะตัดค่าใช้จ่ายและงบ ประมาณทางด้านวิทยาศาสตร์โดยรวมของประเทศเหลือ 32 พัน ล้านเปโซ หรือ 2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี ค.ศ. 2017 ตามการประมาณการของรัฐบาลในเรื่องเงินเฟ้อในประเทศ หน่วยงาน National Scientific and Technical Research Council (CONICET) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักทางด้านวิทยาศาสตร์ต้องจัดสรรงบประมาณ บางส่วนของปี ค.ศ. 2017 เพื่อเป็นเงิน เดือนให้แก่นักวิจัยและนัก วิชาการ ซึ่งเป็นจุดที่น่ากังวลใจสำหรับ นักวิทยาศาสตร์ในประเทศ อาร์เจนตินา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *