ประเทศชิลีมีความโดดเด่นในด้านของดาราศาสตร์ ปัจจัยที่ สำคัญหนึ่งคือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศและภูมิประเทศ และท้องฟ้าที่โปร่งที่สุดในโลกซึ่งเหมาะสมกับการสำรวจอวกาศ แม้ว่า ประเทศชิลีจะมีการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ต่ำกว่าร้อยละ 0.44 ของ GDP ของประเทศ การลงทุนส่วนใหญ่มุ่งไปที่วิทยาศาสตร์สาขา ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งงานและบทความที่เกี่ยว ข้องกับดาราศาสตร์ ก็มีจำนวนที่สูงขึ้นมาก

คาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2563 ศูนย์ European Extremely Large Telescope โครงการพัฒนา Atacama Astronomical Park ที่มีพื้นที่ขนาด 36,347 เฮกตาร์ ซึ่งจะเป็นศูนย์ศึกษาวิจัยด้านดาราศาสตร์ที่ มีกล้องโทรทัศน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ ประเทศชิลีจะเป็นประเทศที่สามารถรองรับการศึกษาวิจัยด้าน ดาราศาสตร์ที่มากที่สุดในโลก หรือร้อยละ 70 ของทั้งหมด โครงการนี้จะสร้างโอกาสในการสร้างความร่วม มือกับประเทศบราซิลและประเทศสหรัฐฯ ในอนาคต และอาจรวมถึงประเทศจีน เกาหลีใต้ และประเทศไทย ด้วย

ที่มา:

The Rise of Latin American Science พฤศจิกายน 2555 Sarah Huggett, MPhil
South American science: Big players วารสาร Nature 11 มิถุนายน 2557
Latin American countries pay attention to global assessments of student learning
Emiliana Vegas and Pablo Zoido 24 เมษายน 2560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *