การพิมพ์หุ่นจำลองร่างกายมนุษย์ด้วยการพิมพ์สามมิติเพื่อการคำนวณปริมาณรังสีที่ใช้ในการรักษาโรค

การนำเอาการฉายรังสีมาใช้เพื่อการรักษาโรคได้มีบทบาทสำคัญในทางการแพทย์ เช่น การฉายรังสี เพื่อการตรวจหาและการรักษาโรคมะเร็ง แต่อย่างไรก็ตาม อ่านต่อ

Posted On :

การสร้างจรรยาบรรณและวัฒนธรรม ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์

การสร้างจรรยาบรรณและวัฒนธรรม ความปลอดภัยนิวเคลียร์มีความสำคัญอย่างมากในการบริหารจัดการกับองค์กรและเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนอย่างพลังงานนิวเคลียร์ วัฒนธรรมความปลอดภัยเกี่ยวข้องกับการออกใบรับรอง ผู้ถือใบรับรอง ใบอนุญาต อ่านต่อ

Posted On :

นโยบายพลังงานนิวเคลียร์ ของสหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกาได้ริเริ่มนโยบายพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ขึ้นเมื่อปี 2497 หลังสงครามโลกครั้งที่สองสงบลงเกือบ 10 ปี อ่านต่อ

Posted On :

ความต้องการพลังงานของทั่วโลก และพลังงานนิวเคลียร์

ในปัจจุบันพลังงานมีความสัมพันธ์กับการดำรงชีวิตของคนทั่วโลก มีการใช้พลังงานจากถ่านหิน แสง อาทิตย์ ลม อ่านต่อ

Posted On :

เปิดประตูวิทยาศาสตร์สู่ภูมิภาคลาตินอเมริกา

ภาพรวมของประเทศในกลุ่มลาตินอเมริกา ลาตินอเมริกา เป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลาย ทั้งในแง่ภาษา วัฒนธรรม อ่านต่อ

Posted On :

ประเทศบราซิล

แม้ว่า ประเทศบราซิลเป็นประเทศที่มีขนาดใกล้เคียงกับทวีปยุโรป แต่ความก้าวหน้าในการวิจัยวิทยาศาสตร์กลับกระจุกตัวอยู่ในเมืองเล็กๆ คือ São อ่านต่อ

Posted On :