อาร์เจนตินา เป็นประเทศขนาดใหญ่เช่นเดียวกันที่เป็นแหล่งนักวิจัยและเทคโนโลยีชั้นนำที่เคยประสบความสำเร็จระดับสูงในอเมริกาใต้ อย่างไรก็ตาม ปัญหาเศรษฐกิจที่สั่งสมจากการเป็นหนี้ และการถูก IMF ควบคุมการใช้งบประมาณ ส่งผลต่อการถูกตัดงบประมาณด้านการวิจัยและบุคลากร ซึ่งโอกาสที่จะทำการแลกเปลี่ยนและมีงบประมาณเกี่ยวข้องยังคงทำได้ยาก อย่างไรก็ตามอาร์เจนตินายังเป็นแหล่งนักวิจัยชั้นนำของอเมริกาใต้ โดยเฉพาะการมีชนชั้นนำมีการศึกษาสูงที่สืบเชื้อสายมาจากชาวเยอรมันและอิตาเลียนจำนวนมาก

ในอดีตสองทศวรรษ อาร์เจนตินาเคยได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศพัฒนาแล้วแห่งเดียวในอเมริกาใต้และเคยมีการพัฒนาที่สมบูรณ์ในด้านโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการศึกษาและวิจัยโดยเป็นประเทศผู้นำเทคโนโลยีหลายด้าน อาทิ นิวเคลียร์ และการตัดต่อยีน (GMO) แต่ด้วยการบริหารประเทศที่ล้มเหลวของรัฐบาลในช่วง 2 ทศวรรษก่อน ทำให้อาร์เจนตินายังมีหนี้สินกับ IMF ซึ่งก็ได้มีมาตรการให้ อาร์เจนตินาควบคุมการใช้งบประมาณหลายด้าน อาทิ ยุบกระทรวงจาก 22 กระทรวงให้เหลือ 10 กระทรวง ทำให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถูกยุบลง และโอน CONICET หน่วยงานวิจัยหลักของชาติให้มาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งต่างจากกรณีของชิลีที่เพิ่งตั้งกระทรวงวิทยาศาสตร์ขึ้นมาใหม่ และให้ CONICYT ชิลี ย้ายออกมาจากกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้น ในมหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัย จะยังคงมีป้ายโจมตีรัฐบาลที่ตัดงบประมาณ ทั้งเงินเดือนบุคลากรและเงินสนับสนุนการวิจัยในปัจจุบัน และเป็นปฏิปักษ์กับรัฐบาลในแนวคิด

ปว.(วต.) ได้เดินทางไปรอาร์เจนตินา ระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤษภาคม 2562 โดยมีหน่วยงานที่ ปว.(วต.) ได้ร่วมประชุมหารือ ดังนี้

สภาวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคนิคแห่งชาติ อาร์เจนตินา (Consejo Nacional de Investigaciones, Ciencia e Technologia : CONICET)

สภาวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคนิคแห่งชาติ (CONICET) เป็นหน่วยงานของรัฐบาลอาร์เจนตินาซึ่งเป็นผู้กำกับและประสานงานส่วนใหญ่ของการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และทางเทคนิคที่ทำในมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ ในปี 2560 CONICET ได้รับการจัดอันดับให้เป็นสถาบันวิจัยของรัฐบาลลาตินอเมริกาที่ดีที่สุด โดยอันดับสถาบัน Scimago และอันดับ 2 ในบรรดาสถาบันการวิจัยทั้งหมดในภูมิภาคลาตินอเมริกา ต่อจาก ม.เซาเปาลู และในระดับโลก CONICET ครองตำแหน่งที่ 40 ในบรรดาสถาบันวิจัยที่มีชื่อเสียงมากที่สุด 5,000 แห่งทั่วโลก (รวมถึงมหาวิทยาลัย, สถาบันวิจัยของรัฐและเอกชน, สภาวิจัย ฯลฯ ) ปัจจุบันนักวิจัยมากกว่า 1,000 คนมากกว่า 11,000 คน ปริญญาเอกและปริญญาเอกหลังปริญญานักเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนมากกว่า 2,600 คน และพนักงานธุรการประมาณ 1,500 คนทำงานในองค์กร พวกเขาทำงานกระจายไปทั่วประเทศ จากแอนตาร์กติกาไปจนถึง Puna และจากเทือกเขา Andes จนถึงทะเลอาร์เจนตินา ในศูนย์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 15 แห่ง (CCT), ศูนย์วิจัยและถ่ายโอน 11 แห่ง (CIT), ศูนย์วิจัยสหสาขาวิชาชีพและมากกว่า 280 สถาบันและศูนย์เฉพาะของ CONICET และการพึ่งพาสองและสามกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติและสถาบันอื่น ๆ

นางสาว Agustina Salvati ผู้ประสานงานต่างประเทศของ CONICET และนาย Rodolfo Delgadi ผู้แทนจากสำนักเลขาธิการแห่งชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Secretaria Nacional de Ciencia, Technologia y Innovaciones : SENACYT) ได้หารือและแสดงความสนใจที่จะพัฒนาความร่วมมือกับประเทศไทย โดย สำนักงานที่ปรึกษาฯ  แจ้งว่าจะสนับสนุนทุนแลกเปลี่ยนให้กับระดับศูนย์เฉพาะด้านฯ ก่อน โดยไทยมีความสนใจศักยภาพในด้านการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมุทรศาสตร์ และการศึกษาขั้วโลกของอาร์เจนตินา

ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ถิ่นใต้ (Centro Austral de Investigaciones Cientificas – CADIC)

ศูนย์ CADIC เป็นศูนย์วิจัย 1 ใน 15 ของ CONICET ที่มีลักษณะพิเศษ กล่าวคือมีการวิจัยด้านขั้วโลก และเป็น 1 ศูนย์ที่มีการทำวิจัยในเชิงบูรณาการ ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ในมณฑล Tierra de Fuego ที่เป็นเกาะด้านใต้สุดของอาร์เจนตินา CADIC ได้ พัฒนางานวิจั

ยทางวิทยาศาสตร์ในด้านต่างๆ : อาทิ ขั้วโลกศึกษา สมุทรศาสตร์ วนศาสตร์ บรรพชีวิน โบราณคดี มานุษยวิทยา (เกี่ยวกับชนพื้นเมืองที่สาบสูญ) หรือ ประวัติศาสตร์ (มณฑลนี้เคยเป็นที่กักขังนักโทษ)

ในการเยือน ดร. Daniel Roberto Martinioni รัฐมนตรีประจำมณฑล Terra del Fuego ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย ดร. Gustavo A.Ferreyra ผู้อำนวยการ CADIC และคณาจารย์และนักวิจัย จำนวนประมาณ 15 คน โดยได้มีการแลกเปลี่ยนบรรยายสรุปงานวิจัยต่างๆ อาทิ ด้านขั้วโลก กีฏวิทยา พลังงาน และมานุษยวิทยา

สำนักงานที่ปรึกษาฯ  ได้เชิญ ดร. Gustavo Adolfo Ferreyra ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ส่งผู้แทนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนที่ สำนักงานที่ปรึกษาฯ  เสนอร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ดร. Ferreyra ได้ตอบตกลงที่จะเดินทางไปเองระหว่างวันที่ 17 – 28 สิงหาคม 2562 โดยมีกำหนดบรรยายที่บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ จำนวน 2 ครั้ง และเข้าพบหารือกับผู้บริหารและหน่วยงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสมุทรศาสตร์ และเนื่องจาก สทอภ. มีกำหนดการจัดการประชุม Thai – US Dialogue on Space Cooperation ในช่วงเวลาดังกล่าว สำนักงานที่ปรึกษาฯ  จึงสามารถจัดกำหนดการและร่วมนำไปพบหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

มหาวิทยาลัยบัวโนสไอเรส (Universidad de Buenos Aires – UBA)

 

คณะวิทยาศาสตร์ (Facultad de Ciencia Exactas Y Naturales : CEyN) เป็นคณะสำคัญของมหาวิทยาลัยบัวโนสไอเรสซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในลาตินอเมริกา ความโดดเด่นของคณะนี้ คือการมีศูนย์วิจัยเฉพาะด้าน 7 ศูนย์ ที่ทำผลงานด้านการวิจัยจำนวนมาก ออกสู่ตลาด ดร. Juan Carlos Reboreda คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบัวโนสไอเรสแจ้งความสนใจที่จะพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาของไทยอย่างยิ่ง ปัจจุบัน มีความร่วมมือกับหลายประเทศใน ทวีปอเมริกาและยุโรป รวมทั้งจีน แต่ยังไม่มีกับประเทศอาเซียน คณะวิทยาศาสตร์ UBA มีกิจกรรมเด่นประกอบด้วย The Week of Science (แบบสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สำหรับการนำเสนอผลงานของนักเรียนมัธยมปลาย) Exactas con las Sociedad (การให้ทุนการศึกษาสำหรับโครงการของนักวิจัยและนักเรียนยากไร้เพื่อแก้ไขปัญหาสังคม) และ วารสาร Exactas คัดสรรผลงานวิจัยที่น่าสนใจลงตีพิมพ์

สำนักงานที่ปรึกษาฯ  ได้เสนอให้ทุนแลกเปลี่ยนแก่ UBA 1 ทุน ไปร่วมทำวิจัยด้านภูมิสารสนเทศที่ ม.บูรพา โดย UBA ได้เปิดรับสมัครคณาจารย์ที่สนใจและคัดเลือกให้ (รอชื่อ) เดินทางไปเข้าร่วม รวมทั้งขอให้ ปว. (วต.) หาที่ทำวิจัยร่วมให้กับอาจารย์ José Héctor Hodak อาจารย์ประจำคณะซึ่งมีคู่สมรสชาวไทยโดยไม่ต้องรับผิดชอบค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน

ศูนย์วิจัยมหาสมุทรและบรรยากาศ (Centro de Investigaciones del Mar y la Atmosfra – CIMA)

 CIMA เป็นหนึ่งใน ๗ สถาบันเฉพาะด้านที่มีชื่อเสียงที่เกิดจากข้อตกลงความร่วมมือระหว่างระหว่าง CONICET (สภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการวิจัยแห่งชาติอาร์เจนตินา) และ UBA (มหาวิทยาลัยบัวโนสไอเรส) โดยจุดเด่นของ CIMA มุ่งเน้นไปที่การศึกษาความแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการพยากรณ์อากาศและสภาพอากาศการศึกษากระบวนการทางกายภาพในมหาสมุทรแอตแลนติกตอนใต้ และบรรยากาศโลกโดยเป็นแหล่งผลิตผลงานสำคัญไม่เพียงกับทีมวิจัยระดับโลก แต่ยังรวมทั้งทีมเจรจาในเวทีโลกด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาร์เจนตินาเป็นตัวแสดงสำคัญในกลุ่ม 77 และจีน

ดร. Claudia Simionato ผู้อำนวยการ CIMA แสดงความสนใจที่จะดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับประเทศไทย อย่างไรก็ตาม จากเดิม สำนักงานที่ปรึกษาฯ  ตั้งใจเชื่อมโยงกับ ม.บูรพา ที่มีความเชี่ยวชาญและโดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล แต่ไม่มีนักวิจัยของ ม. แสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการ จึงมีสาขาเสนอให้เลือกในด้านภูมิสารสนเทศ และวิศวกรรมแทนทำให้ยังไม่สามารถหาโครงการความร่วมมือกับ CIMA ที่เป็นรูปธรรมในชั้นนี้ แต่ได้แจ้งว่าหากนักวิชาการไทยมีโอกาสมาแลกเปลี่ยนกับ UBA สาขาที่ CIMA เป็นสาขาที่น่าสนใจมากที่สุด