เดือนกรกฎาคม 2561

สวัสดีท่านผู้อ่านที่รักและเคารพทุกท่านครับ

หลายท่านคงได้พอได้ยินคำว่า การทูตวิทยาศาสตร์ (Science Diplomacy) มาบ้างแล้ว และอาจมีคำถามว่า การทูตวิทยาศาสตร์มีความหมายและหน้าที่อย่างไร เพราะปรกติเวลากระทรวงการต่างประเทศรับสมัครนักการทูต แต่เดิมก็ไม่เคยเห็นจะมีคนสำเร็จคุณวุฒิทางวิทยาศาสตร์ มีแต่นักรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ อักษรศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ส่วนใหญ่ หรือ การทูตวิทยาศาสตร์จะกลายเป็นเรื่องการซื้อขายอาวุธยุทโธปกรณ์กันแน่ เพราะมิติในการเมือง เรื่องความมั่นคง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้าน การทหารน่าจะโดดเด่นที่สุด ดังนั้น ในฉบับนี้ เราจะมารู้จักกับการทูตวิทยาศาสตร์มากขึ้น โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นต้นฉบับ ทั้งนี้ สหรัฐฯ ไม่มีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่ใช้กระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้เจรจาความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์แทนหน่วยงานเทคนิคทั้งหมด แม้กระทั่งความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ ไทย-สหรัฐอเมริกา ก็เป็นการลงนามระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของไทย และ Department of State ของสหรัฐฯ ที่ทำหน้าที่เสมือนกระทรวงการต่างประเทศ++

เนื่องจากเดือนนี้ มีการประชุมคณะกรรมการร่วมไทย-สหรัฐอเมริกา ว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Joint Committee Meeting on Science and Technology) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรามาดูกันว่า การทูตวิทยาศาสตร์ที่สหรัฐฯ ดำเนินความสัมพันธ์กับไทยจะมีอะไรบ้าง และมีสาขาใดบ้างที่สหรัฐอเมริกาสนใจอยากทำงานร่วมกับประเทศไทย

ทีมบรรณาธิการ
อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

 

เดือนมิถุนายน 2561

สวัสดีท่านผู้อ่านที่รักและเคารพทุกท่านครับ

กลับมาพบกับรายงานข่าววิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน กันอีกครั้ง สำหรับฉบับเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 นี้ จะนำเสนอ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพในช่วงเดือนมิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา องค์การนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechno – logy Innovation Organization – BIO) ได้จัดงานประชุมใหญ่และมหกรรมเทคโนโลยี ชีวภาพขึ้น มีมากกว่า 67 ประเทศเข้าร่วมงาน เรียกได้ว่าเป็นงานยักษ์ทางอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพเลยทีเดียว ทีม บก. ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน ก็จะขอแบ่งปันข้อมูลจาก การประชุมใหญ่และบรรยายกาศภายในงานนี้้

นอกจากนี้ จะช่วยท่านผู้อ่านมาทำ ความรู้จักกับหน่วยงาน NIH ซึ่งเป็นหน่วยงาน ทางด้านสาธารณสุขที่สำคัญที่สุดของของสหรัฐฯ และระดับโลก รวมทั้ง ขั้นตอนการพัฒนายา ซึ่งไม่ ใช่เรื่องง่ายกว่าที่จะพัฒนาได้ยารักษาโรคโรคนึง

รายงานข่าวฉบับนี้จะมุ่งเน้นไปทาง เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์เป็นส่วนใหญ่ แต่ทั้งนี้ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพมีการพัฒนา อย่างรวดเร็วในหลายๆ ด้าน เพื่อตอบสนอง ความต้องการของประชากรโลกไม่ว่าจะเป็นด้าน อาหาร อาหารสัตว์ พลังงาน วัสดุ และอื่นๆ รวมทั้งการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย ซึ่งทีม บก.จะนำเสนอในโอกาสต่อไป

ทีมบรรณาธิการ
อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

 

เดือนพฤษภาคม 2561

สวัสดีท่านผู้อ่านที่รักและเคารพทุกท่านครับ

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมหนึ่งที่ประเทศไทย และอีกหลายๆ ประเทศทั่วโลกกำลังจะประสบใน อนาคตอันใกล้นี้ คือ ปัญหาสังคมผู้สูงอายุ สังคม ผู้สูงอายุเกิดจาก 2 ปัจจัยสำคัญ คือ 1) อัตราการเกิดต่ำ เนื่องจากคนยุคใหม่มีความกังวลด้านสถานะทางการเงินมากขึ้น ทำให้คนมีลูกน้อยลง และ 2) อายุขัยเฉลี่ยที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการพัฒนาของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์

ผลที่จะเกิดขึ้นจากปัญหาสังคมผู้สูงอายุ นอกจาก สัดส่วนของประชากรในวัยแรงงาน ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการผลิตและผลักดันการ เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจลดลงแล้ว ปัญหาที่สำคัญ หนึ่งคือ จะทำให้ผู้สูงอายุมีชีวิตที่มีคุณภาพที่ดี ได้อย่างไร? เพราะผลจากการสำรวจต่างๆ พบว่า ผู้สูงอายุจำนวนมากมีเงินไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ ในวัยหลังเกษียณ อีกทั้ง บุตรหลานก็ไม่สามารถ อยู่ดูแลได้อย่างใกล้ชิด

วิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปได้คือ การนำเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ซึ่งในปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ที่จะมา ช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ รายงานข่าวฉบับนี้ จึงได้รวบรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ น่าสนใจที่ช่วยให้เรามีความพร้อมในการรับมือกับปัญหาสังคมผู้สูงอายุมากขึ้น

ทีมบรรณาธิการ
อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

 

เดือนเมษายน 2561

สวัสดีท่านผู้อ่านที่รักและเคารพทุกท่านครับ

กลับมา พบกับรายงานข่าววิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี จากวอชิงตัน ของสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถาน เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน อีกเช่นเคย ในฉบับเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 เดือนนี้ ก็มี ข่าวใหญ่ที่ทำให้คนไทยตื่นเต้นกันพอสมควรกับ ข่าวการปลดระวางกลับสู่พื้นโลกของสถานีอวกาศ เทียนกง 1 ของจีน ที่ได้ตกลงแล้วในมหาสมุทร แปซิฟิกเมื่อวันที่ 2 เมษายนที่ผ่านมา ในขณะที่ จีนยังมีสถานีเทียนกง 2 ทำหน้าที่อยู่อีก 1 สถานี และกำลังจะสร้างสถานีใหญ่ถาวร เทียนกง 3 ขึ้นมาเทียบ International Space Station (ISS) ที่ร่วมกันพัฒนาขึ้นโดย สหรัฐอเมริกา รัสเซีย ญี่ปุ่น และประชาคมยุโรป ดังนั้น ในฉบับนี้ นอกจากจะให้ท่านผู้อ่านให้รับทราบข่าวสาร พัฒนาการด้านอวกาศของประเทศตะวันตกแล้ว ก็จะมีของจีนมาแถมด้วย เพื่อให้รู้ว่า ในตอนนี้ เทคโนโลยีอวกาศนั้นได้เริ่มขยายตัวมายังประเทศ กำลังพัฒนามากขึ้น รวมทั้งประเทศไทยเองก็มี ดาวเทียมของตนเอง และก็กำลังมีนโยบายที่จะ พัฒนาตนเองไปสู่การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีอวกาศ ในอาเซียน ตามยุทธศาสตร์นโยบาย 20 ปีของ รัฐบาล ส่วนในกรณีของประเทศพี่ใหญ่อย่าง สหรัฐฯ นั้น การพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ ที่เดิม อาจดูเหมือนผูกขาดอยู่แค่ NASA กลับไม่เป็น เช่นนั้นอีกแล้ว บริษัทใหญ่น้อยจำนวนมาก อาทิ SPACE X, AGI , Blue Origin ฯลฯ ได้แข่งขัน พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศแข่งขันกันในตลาดเสรี จนหน่วยงานของรัฐ ต้องหันไปพัฒนาโครงการ ที่ยากกว่านั้นแทน คือโครงการส่งมนุษย์ไปสำรวจ ดาวอังคาร ซึ่งจะสำเร็จเมื่อไหร่ เราคงต้องตาม ดูต่อไป

สำหรับคอภาพยนตร์ SCI FI ฉบับนี้ ทีม บก. ไม่ได้วิเคราะห์เจาะลึกไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แต่ได้พาท่านไปท่องอวกาศกับภาพยนตร์ดีๆ มีชื่อ หลายเรื่องพร้อมๆ กัน เพื่อปลุกเร้าจินตนาการ ด้านอวกาศของท่าน ให้เคลิบเคลิ้ม ล่องลอยไป เหมือนได้เดินทางไปดาวดวงอื่นในอวกาศกันเลยที เดียวนะ… จะบอกให้

ทีมบรรณาธิการ
อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

 

เดือนมีนาคม 2561

สวัสดีท่านผู้อ่านที่รักและเคารพทุกท่านครับ

มาวันนี้ อากาศเริ่มจะหายหนาวกันแล้ว รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากวอชิงตันฉบับต้อนรับฤดูใบไม้ผลิประจำปี 2561 จึงขอนำเสนอเรื่องราววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและการเจริญเติบโตมาให้ท่านผู้อ่านได้อ่านประกอบ การชมดอกไม้และเหล่าสัตว์น้อยใหญ่ที่จะเบ่งบานและกระโดดโลดเต้นรับฤดูใบไม้ผลิ พร้อมกับการเฉลิมฉลองข่าวดี ของสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันในโอกาสที่คุณแก้ม บุณยเกียรติ รักษาแพ่ง เปตรี.  คนสำคัญของกอง บก. เรา  ได้กำเนิดบุตรชายที่น่ารัก นามว่า Theodore Petri มาให้พวกเราได้ชื่นชมกันเมื่อกลางเดือนนี้เอง และก็ต้องขอใช้เป็นข้ออ้างทำให้การผลิตฉบับนี้ออกมา มีความล่าช้าไปสักนิดส์นึง

ในเมื่อยามนี้ ฤดูนี้ เต็มไปด้วยการเติบโตและผลิบานของชีวิตน้อยใหญ่ กอง บก. เราจึงอดไม่ได้ที่จะนำเสนอเรื่องราวของวทน. ในด้านชีวภาพ (Biotechnology)  ซึ่งมีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว และมีผลต่อชีวิตพวกเราโดยตรง โดยเฉพาะในด้านการแพทย์ ที่ได้นำพาให้มนุษยโลกในปัจจุบันมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อายุมั่นขวัญยืนมากขึ้น พร้อมทั้งจะนำเสนอเรื่องราวของปัญหาต่างๆ ในด้านชีววิทยา ที่มนุษย์ยังคงต้องต่อสู้ต่อไป ในส่วนของชมภาพยนตร์ SCI FI ปิดท้ายฉบับนี้ เราจะพาทานย้อนเวลาข้ามยุคกรุงศรีอยุธยาของแม่หญิงการะเกด ไปพบกับบรรพชีวินถิ่นไดโนเสาร์ กันในจูราสสิค พาร์ค ซึ่งกลางปีนี้ ก็จะมีภาค 5 ในนาม  Jurassic World : Fallen Kingdom มาลงจอเงินให้เราชมกันอีกแล้วครับ

ในศุภวาระดิถีฤดูใบไม้ผลินี้ ทีมบรรณาธิการขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดดลบันดาลให้ท่านทั้งหลาย มีความสุข สุขภาพแข็ง มีความสดใส เหมือนดอกไม้บานยามเช้า เหมือนดอกคัดเค้ายามเย็น และเหมือนดอกเชอรี่ หรือดอกซากุระในฤดูใบไม้ผลิด้วยเทอญ

ทีมบรรณาธิการ
อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

 

เดือนกุมภาพันธ์ 2561

สวัสดี ท่านผู้อ่านที่เคารพรักทุกท่าน

ในเดือนแห่งความรักอันเป็นจุดเริ่มของบุพเพสันนิวาสนี้ สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำกรุงวอชิงตัน (OST) มีเรื่องน่าสนใจในประเด็นด้านวิทยาศาสตร์ในมิติสังคมมาเล่าสู่กันฟัง นั่นก็คือ ประเด็นจริยธรรมกับเทคโนโลยี โดยเฉพาะด้านชีวภาพ หรือชีววิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับ การนำเทคโนโลยีมาใช้กับชีวิต เทคโนโลยีมากมาย ได้ช่วยสนับสนุนให้มนุษย์สะดวกสบายขึ้นทั้งภายนอก ได้แก่ การปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม และการจัดสรร สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และก็มีเทคโนโลยี อีกกลุ่ม เช่น ด้านการแพทย์ ด้านพันธุวิศวกรรม ที่มำช่วยถึง ระดับภายในตัวมนุษย์เลย ก็คือการดูแลรักษาร่างกาย ของมนุษย์ให้ดีขึ้น แข็งแรง ยืนยงคง กระพัน และแก้ไข ความบกพร่องต่างๆ จนหลายกรณีเริ่มข้ามไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นจริยธรรม ศีลธรรม รวมทั้งอาจขัด กับหลักเกณฑ์บุญธรรมกรรมแต่ง หรือพระเจ้าประทานตามความเชื่อของศาสนา ไปในขณะเดียวกัน ด้วยประการฉะนี้ ประเด็นจริยธรรม และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง จึงกลายเป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ต้องคิดคำนึงไปด้วยในขณะสร้างผลงานนวัตกรรม

ดังนั้น ท่านผู้อ่านลองพิจารณาเรื่องราวที่นำเสนอข้างใน และวิเคราะห์พินิจตามไปด้วยนะครับ เพราะเรื่องวิทยาศาสตร์กับจริยธรรม แม้จะดูเหมิอนอยู่กันคนละฝั่งฟากของศาสตร์ แต่จริงๆ แล้ว พระพุทธเจ้าท่านก็สอนจริยศาสตร์ที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ให้เห็นจริงได้ด้วยตนเอง อันที่จริงแล้ว จริยศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ จึงมีมิติที่ซ้อนทับกันอยู่มากนั่นเอง

ทีมบรรณาธิการ
อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

 

เดือนมกราคม 2561

สวัสดี ท่านผู้อ่านที่เคารพรักทุกท่าน

กลับมาพบกับ “รายงานรายงานข่าววิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีจากวอชิงตัน” ของ สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน อีกเช่น ในฉบับปฐมฤกษ์ เบิกปีจอ พ.ศ. 2561 สำหรับในฉบับแรกของปีนี้ ทางทีมบรรณาธิการจะขออนุญาตออกจากสาขา เฉพาะเรื่องที่เราเคยคัดสรรหยิบวิทยาการสาขาใดสาขาหนึ่งที่น่าสนใจมาเป็นประเด็นเรื่องราวของการประชุมนักวิทยาศาสตร์และนักวิชาชีพในสหรัฐอเมริกา ซึ่งในปีใหม่นี้ สามหน่วยงานของไทย ประกอบด้วย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) สำนักงาน คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสถาบันส่งเสริมการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท. ) ได้ร่วมกับ สมาคมนักวิชาขีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (Association of Thai Professionals in America and Canada – ATPAC) จัดการประชุมประจำปี (Annual ATPAC-MOST-OHEC-IPST Conference) มีหัวข้อหลัก คือ Building Human Intellectual Capital for Thailand 4.0 ที่เมืองแทมป้า มลรัฐฟลอริดา ขึ้นระหว่าง วันที่ 26-27 มกราคม 2561 โดยมีท่านรองนายกรัฐมนตรี พลอากาศ เอกประจิน จั่นตอง ให้เกียรติมา เป็นประธานเปิดและร่วมขึ้นกล่าวปาฐกถา โดยผู้มาเข้าร่วม นอกจาก จะเป็นผู้แทนระดับสูงจากส่วนราชการไทย ตัวแทนจากสมาคม ATPAC ยังมีนักศึกษาทุน พสวท. ในสหรัฐอเมริกาจำนวนกว่า 70 คนมาเข้าร่วมอีกด้วย การประชุมครั้งนี้จึงจัดเป็นการ รวมตัวครั้งสำคัญของบุคลากรทั้งรุ่นใหญ่และรุ่นเล็ก ที่จะสานฝันให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ ไทยแลนด์ 4.0 ได้จริง

ดังนั้น การนำเสนอเรื่องราวของรายงานข่าวฯ ในฉบับนี้ จึงจำเป็นการสรุปผลการประชุมประจำปี ATPAC พร้อมทั้งนำบทความงานวิจัยที่น่าสนใจ ของนักวิทยาศาสตร์ไทยในสหรัฐอเมริกา มาให้ท่าน ผู้อ่าน ได้รับทราบความก้าวหน้าของบุคลากรในวงการวิทยาศาสตร์ของไทย โดยเฉพาะผลงานของนักเรียนทุนที่จะกลายเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตภายภาคหน้า

ทีมบรรณาธิการ
อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

 

เดือนธันวาคม 2560

สวัสดีท่านผู้อ่านที่เคารพรักทุกท่าน

และแล้ว วันนี้ เราก็มาถึงรายงานข่าววิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีจากวอชิงตันฉบับสุดท้ายของปี 2560 แล้วนะครับ สำหรับฉบับเดือนธันวาคม 2560 ส่งท้าย ปีเก่านี้ ทางทีมงานฯ ได้นำเสนอ เรื่องน่าสนใจด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับความสนใจใน สังคมอเมริกัน ซึ่งเป็นประเทศที่มีการใช้เครือข่าย โทรคมมาคมทั้งมีสาย ไร้สาย มากที่สุดในโลก และเป็น ประเทศต้นแบบการพัฒนาการสื่อสารโทรคมนาคมแบบเสรีมานำเสนอท่านผู้อ่าน นั่นก็คือเรื่องความปลอดภัย บนโลกออนไลน์ (Cyber Security) ซึ่งเป็นประเด็น ความมั่นคง ที่รัฐบาลสหรัฐให้ความสนใจมาก และพยายามมีการบัญญัติและบังคับใช้กฎหมาย และ คิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ มาจัดการกับภัยคุกคามบน โลกออนไลน์ที่ไร้พรมแดนนี้ ที่ยังมีภัยคุกคามและ เชื้อโรคตัวใหม่เข้ามาบ่อนทำลายอยู่เสมอๆ

รายงานฉบับนี้ จะได้นำเสนอปัญหาและแนวทาง แก้ไขปัญหาต่างๆ ของภาครัฐและเอกชนของสหรัฐ ที่เกี่ยวข้องกับโลกออนไลน์ หรือ ระบบอินเตอร์เน็ต รวมทั้ง ยังได้เสนอแง่มุมเปรียบเทียบกับนโยบายด้าน ไซเบอร์ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ยักษ์ใหญ่ธุรกรรม ออนไลน์แห่งตะวันออกไกลด้วย และที่พลาดไม่ได้ อย่าลืมอ่านบทวิเคราะห์ ภาพยนตร์ SCI FI กับ ความหมาย วนท. นะครับ รอบนี้ แม้ภาพยนตร์จะไม่ใช่ ฟอร์มยักษ์ แต่ก็สะท้อนความเป็นจริงของการมาเงียบๆ ของมหันตภัยทางไซเบอร์ (สไตล์เพลงของแก้ม วิชญาณี) ได้เป็นอย่างดี

ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 นี้ กระผม ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดดล บันดาลให้ท่านทั้งหลาย มีความสุข สุขภาพแข็ง มีพลัง และสติปัญญาที่จะนำพาตนเอง ครอบครัว สังคม ก้าวหน้า เจริญรุ่งเรือง และนำพาประเทศไทยของ เราไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยเทอญ

ทีมบรรณาธิการ
อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

 


เดือนพฤศจิกายน 2560

สวัสดีท่านผู้อ่านที่เคารพรักทุกท่าน

ก่อนอื่น กระผมคงต้องขอแนะนำตัวในฐานะบรรณาธิการคนใหม่ของ “รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโน- โลยีจากวอชิงตัน” ซึ่งจัดทำโดยทีมงาน OST (Office of Science and Technology, Royal Thai Embassy) ผู้ทำ หน้าที่สรรหาข่าวสารที่น่าสนใจ พร้อมกับบทวิเคราะห์ ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของสหรัฐอเมริกา แคนาดา และกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา กลุ่มเพื่อนบ้านที่แสนไกลของไทยที่อยู่อีกซีกของวันเวลา และมหาสมุทร สำหรับฉบับนี้ ทีมงานได้เปลี่ยนแนวทาง การนำเสนอแบบใหม่ คือ จะมุ่งประเด็นไปยัง วทน. ด้านใด ด้านหนึ่งแบบจัดเต็มทั้งฉบับ สำหรับฉบับปฐมฤกษ์แนว ทางใหม่นี้ เราได้สรรหาเรื่องราวของเทคโนโลยีขั้นสูงและ เสียวที่บางคนอาจจะบอกว่าดูน่ากลัว แต่บางคนก็บอกว่ามี ประโยชน์มหาศาล นั่นก็คือเทคโนโลยีนิวเคลียร์ซึ่งที่ผ่านมา ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ได้มีการจัดประชุมนานาชาติด้าน นิวเคลียร์โดย American Nuclear Society (ANS) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ถึง 2 พฤศจิกายน 2560

บรรยากาศที่เต็มไปด้วยนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ ฟิสิกส์ ช่วยเห็นว่า จากกระแสสังคมที่เคยมองนิวเคลียร์ ว่าเป็นของที่มีแสนยานุภาพเชิงลบนั้น เป็นสินทรัพย์ที่มี คุณค่าที่น่าคบในด้านการค้า จากอุปกรณ์ที่เคยอยู่นิ่งๆ ที่ หัวรบก็กลายเป็นอุปกรณ์ที่เคลื่อนไหวพลุ่งพล่านเพื่อผลิต กระแสไฟฟ้า ด้วยคุณค่าของการเป็นพลังงานลดโลกร้อน ไร้การปลอดปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยยังมีเรื่องคาใจ เกี่ยวกับความปลอดภัยอยู่บ้างเวลาเกิดอุบัติภัย เอาเป็นว่า ท่านผู้อ่านลองพิจารณา ข่าวสาร ข้อมูล และ บทวิเคราะห์ ที่ทุ่มเทให้กับประเด็นเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในเล่มนี้ ก็คงจะ ได้มุมมองและเพิ่มพูนความรู้ และความสนใจให้กับ เทคโนโลยีนิวเคลียร์บ้างไม่มากก็น้อย

ทีมงาน OST หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความรู้ด้าน วิชาการ มุมมองเชิงวิเคราะห์ และความบันเทิงบาง ประการที่ท่านผู้อ่านจะได้รับจากรายงานข่าว วิทยาศาสตร์ฯ จะทำให้ท่านมีความสนใจในวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมากขึ้น และสามารถนำไปจุดประกายไปสู่ การเป็นนวัตกรรม ในฐานะคนไทยในยุคประเทศไทย 4.0 เมื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำพาความเจริญก้าวหน้า ของชาติต่อไป

ดร.เศรษฐพันธ์ กระจ่างวงษ์
อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน