เดือน พฤศจิกายน 2562

สวัสดีท่านผู้อ่านที่รักและเคารพทุกท่าน

ในยุคไทยแลนด์ 4.0 คงไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับ ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของประเทศ เนื่องจากเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ การ การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชากร การอำนวยความสะดวกด้วยโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ฯลฯ อย่างไรก็ตาม วทน. ไม่สามารถดำรงอยู่และขับเคลื่อนไป ได้ด้วยตนเอง หากแต่ต้องการความสอดคล้องและการ สนับสนุนจากภาคสังคมด้วย

หลายๆ ครั้ง เรามักจะมองข้ามประเด็นทางสังคม ไป มุ่งเพียงแต่การพัฒนา วทน. โดยมองเพียงแต่ คุณประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น วิทย์ปริทัศน์ฉบับนี้ ขอนำเสนอ อีกแนวคิดที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่าง วิวัฒนาการด้าน วทน. และมิติทางสังคมศาสตร์ ไม่ว่าจะ เป็นอำนาจและการสงคราม ความเชื่อและวัฒนธรรม กฎหมาย ความสัมพันธ์ส่วนบุคคล ฯลฯ ซึ่งหากเรา สามารถมองภาพรวมให้เห็นความเกี่ยวเนื่องกันระหว่าง องค์ประกอบต่างๆ ในความสัมพันธ์ระหว่าง วทน. และสังคมได้ จะทำให้เราสามารถสร้างสรรค์และพัฒนา วทน. ที่จะสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่มนุษยชาติและ สามารถหลีกเลี่ยงหรือลดผลกระทบที่เราไม่ได้ต้องการได้

หวังว่าเนื้อหาในวิทย์ปริทัศน์ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ แก่ท่านผู้อ่านได้ไม่มากก็น้อย

ทีมบรรณาธิการ
สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

เดือนเมษายน 2562

สวัสดีท่านผู้อ่านที่เคารพทุกท่าน

เมื่อชาวต่างชาติส่วนใหญ่พูดถึงประเทศไทยมักจะนึกถึงวัฒนธรรมที่งดงาม ภูมิประเทศที่หลากหลายสวยงามและผู้คนที่เป็นมิตร แต่ก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่ไม่ทราบว่าประเทศไทยมีศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่โดยเด่นเช่นเดียวกับความรู้สึกที่คนไทยและคนอาเซียนจำนวนมากรับรู้เกี่ยวกับลาตินอเมริกาจากสื่อตะวันตก ซึ่งก็มักเห็นภาพของป่่าดงดิบ โบราณสถานของชนเผ่าพื้นเมืองในอดีต แต่หารู้ไม่ว่า จริงๆ ทั้งสองฝั่งทวีปนี้มีทั้งสมบัติ พระศุลีแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรป่าไม้และแร่ธาตุ รวมทั้งมีแหล่งพลังงาน ทั้งเชื้อเพลิงปิโตเลียมและธาตุสำรองพลังงานอย่างลิเทียมอยู่มากมาย ยิ่งไปกว่านั้นยังมีนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยที่เก่งกล้าสามารถอีกจำนวนไม่น้อยระหว่างวันที่ 11 – 16 มีนาคม 2561 สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ได้นำคณะผู้บริหารจากองค์กรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากเม็กซิโก เปรู ชิลี โคลอมเบีย (4 เสือจากพันธมิตรแปซิฟิก) และโบลิเวีย ประเทศแกนกลางของอเมริกาใต้ ไปเยือนหน่วยงานด้าน วทน. ของไทย และร่วมบรรยายในงานสัมมนา หัวข้อ Thailand Regional Science Parks and Latin America Connect ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ สามารถอ่านรายละเอียดได้ในเล่ม

ทีมบรรณาธิการ
สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

เดือนมีนาคม 2562

สวัสดีท่านผู้อ่านที่เคารพทุกท่าน

วิทย์ปริทัศน์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 นี้ ถือเป็นฉบับพิเศษที่ กองบรรณาธิการ ได้ร่วมน้อมรำลึกอาลัยกับ การจากไปของ ท่านเอกอัครราชทูต ดร.วีรชัย พลาศรัย ผู้นำทัพทีมประเทศไทยของเราประจำกรุงวอชิงตัน การจากไปของท่านทูตในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่จะนำความโศกเศร้ามายังวงการนัก การทูต และชุมชนคนไทยในสหรัฐอเมริกาที่ได้มี โอกาสรู้จักคุ้นเคยเท่านั้น แต่ยังเป็นความโศกเศร้า ที่เกิดในหัวใจของคนไทยทั้งชาติ เมื่อเราได้สูญเสีย ข้าราชการผู้เป็นแบบอย่างของความดี และความ ตั้งใจที่จะทำประโยชน์ให้แก่แผ่นดิน เราได้เห็น บทบาทท่านในการแก้ไขปัญหาเขาพระวิหาร และยังมีปัญหาอีกมากมายทั้งภายนอกและภายในที่ท่านทูต ผู้ไม่เคยเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยท่านนี้ ได้พยายามทำงานให้กับแผ่นดินเกิดของท่าน

ดังนั้น วิทย์ปริทรรศน์ฉบับนี้ จึงได้รวบรวม ข้อความไว้อาลัยจากหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศ ที่เคยร่วมทำงานกับท่าน พร้อมทั้ง สาระ องค์ความรู้ต่างๆ ทั้งในมิติสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับผลงาน และประสบการณ์ต่างๆ ของท่าน มานำเสนอเพื่อ ให้เป็นเอกสารฉบับหนึ่งที่ได้ร่วมรำลึกเหตุการณ์ ความสูญเสียครั้งนี้ พร้อมทั้งเพื่อสดุดีเกียรติคุณ ของท่านที่มีให้กับบ้านเมืองมาตลอดการรับราชการ จวบจนอายุขัย ทีมประเทศไทยประจำสถานเอกอัครราชทูต ประจำกรุงวอชิงตัน ขอน้อมส่งดวงวิญญาณของ ท่านเอกอัครราชทูต ดร.วีรชัย พลาศรัย ไปสู่ สุขคติในสัมปรายภพด้วยเทอญ

ทีมบรรณาธิการ
สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

เดือนกุมภาพันธ์ 2562

สวัสดีท่านผู้อ่านที่รักและเคารพทุกท่าน

สวัสดีปีใหม่ 2562 ท่านผู้อ่านที่รักทุกท่าน สำหรับปีใหม่นี้ทีม บรรณาธิการของสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้ฤกษ์เบิกชัยขอเปลี่ยนชื่อวารสาร รายเดือนของเราจาก “รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” มาเป็น “วิทย์ปริทัศน์” หรือ “OST Science Review” เนื่องจากในปีที่ผ่านมา เราได้ปรับปรุงการนำเสนอสาระจากการรวบรวมข่าวสารที่น่าสนใจด้าน วทน. มา เป็นการเน้นนำเสนอความรู้และปกิณกะที่หลากหลายที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ หลัก (Theme) ในแต่ละเดือน ซึ่งสอดคล้องกับสาขากิจกรรมที่มีการดำเนินงาน ในช่วงนั้น พร้อมมีการนำรายงานการดำเนินกิจกรรม บทความวิเคราะห์ วิจารณ์ ที่น่าสนใจ มาผสมผสานกับนำเสนอกับข่าวสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ท่าน ผู้อ่านได้ความรู้ ความบันเทิง ในเนื้อหาที่หลากหลายขึ้น บนประเด็นหลักที่เจาะ หรือ Focus ในแต่ละเล่ม

สำหรับปีใหม่นี้ นอกจากประเทศไทย จะมีกิจกรรมและปรากฏการณ์ การเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง การเปลี่ยนแปลงที่มีผลโดยตรงต่อสำนักงานฯ ก็คือการปรับปรุงและจัดตั้งโครงสร้างกระทรวงใหม่ ภายใต้ชื่อว่า กระทรวง อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ที่จะเป็นการผนึกรวมหน่วยงาน ด้านอุดมศึกษา และวิจัย ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย (สกว.) มาผนวกรวมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็น กระทรวงใหม่ ที่ดูงานวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรมเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำ ใน มหาวิทยาลัยไปจนถึงปลายน้ำสู่การผลิตและเพิ่มมูลค่า ซึ่งการคิดใหม่ ทำใหม่ นี้ จะเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลแค่ไหนคงมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายอย่างที่ จะต้องติดตามดูต่อไป

โจทย์หนึ่งที่วงการการศึกษามักพูดถึงมาก ก็คือ เมื่อเอาอุดมศึกษา มาอยู่ในวิทยาศาสตร์เสียหมด และสาขาสายศิลป์จะเป็นอย่างไร ซึ่งใน วิทย์ปริทัศน์ ฉบับมกราคม 2562 นี้ จะนำเสนอบทความที่น่าสนใจที่จะให้ ท่านผู้อ่านได้เห็นมโนทัศน์บางอย่างระหว่างความเป็นศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ (Science) กับความเป็นศิลป์ หรือศิลปะ (Art) แทบไม่สามารถอยู่โดยลำพังเลย ในทุกๆ การศึกษาในสาขาวิชา หรือการทำงานชีวิตประจำวัน แม้กระทั่งกระแส STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) ที่กำลังฮิตในยุคสังคม 4.0 นั้น ก็ยังมีการสอดแทรกนิยาม กลายเป็น STEAM (STE+Art+M) มากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นการบูรณาการงานวิทย์ด้วยศิลป์ หรือ งานศิลป์ด้วยวิทย์ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้การศึกษา และงานต่างๆ บรรลุกเป้าหมายสำเร็จ

เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2562 ทีมบรรณาธิการวิทย์ปริทัศน์ ขอ อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ดลบันดาล ให้ท่าน ผู้อ่านและครอบครัวมีความสุข สุขภาพแข็งแรง ประสบความสำเร็จในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการเทอญ

ทีมบรรณาธิการ
สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

เดือนมกราคม 2562

สวัสดีท่านผู้อ่านที่รักและเคารพทุกท่าน

สวัสดีปีใหม่ 2562 ท่านผู้อ่านที่รักทุกท่าน สำหรับปีใหม่นี้ทีม บรรณาธิการของสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้ฤกษ์เบิกชัยขอเปลี่ยนชื่อวารสาร รายเดือนของเราจาก “รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” มาเป็น “วิทย์ปริทัศน์” หรือ “OST Science Review” เนื่องจากในปีที่ผ่านมา เราได้ปรับปรุงการนำเสนอสาระจากการรวบรวมข่าวสารที่น่าสนใจด้าน วทน. มา เป็นการเน้นนำเสนอความรู้และปกิณกะที่หลากหลายที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ หลัก (Theme) ในแต่ละเดือน ซึ่งสอดคล้องกับสาขากิจกรรมที่มีการดำเนินงาน ในช่วงนั้น พร้อมมีการนำรายงานการดำเนินกิจกรรม บทความวิเคราะห์ วิจารณ์ ที่น่าสนใจ มาผสมผสานกับนำเสนอกับข่าวสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ท่าน ผู้อ่านได้ความรู้ ความบันเทิง ในเนื้อหาที่หลากหลายขึ้น บนประเด็นหลักที่เจาะ หรือ Focus ในแต่ละเล่ม

สำหรับปีใหม่นี้ นอกจากประเทศไทย จะมีกิจกรรมและปรากฏการณ์ การเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง การเปลี่ยนแปลงที่มีผลโดยตรงต่อสำนักงานฯ ก็คือการปรับปรุงและจัดตั้งโครงสร้างกระทรวงใหม่ ภายใต้ชื่อว่า กระทรวง อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ที่จะเป็นการผนึกรวมหน่วยงาน ด้านอุดมศึกษา และวิจัย ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย (สกว.) มาผนวกรวมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็น กระทรวงใหม่ ที่ดูงานวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรมเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำ ใน มหาวิทยาลัยไปจนถึงปลายน้ำสู่การผลิตและเพิ่มมูลค่า ซึ่งการคิดใหม่ ทำใหม่ นี้ จะเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลแค่ไหนคงมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายอย่างที่ จะต้องติดตามดูต่อไป

โจทย์หนึ่งที่วงการการศึกษามักพูดถึงมาก ก็คือ เมื่อเอาอุดมศึกษา มาอยู่ในวิทยาศาสตร์เสียหมด และสาขาสายศิลป์จะเป็นอย่างไร ซึ่งใน วิทย์ปริทัศน์ ฉบับมกราคม 2562 นี้ จะนำเสนอบทความที่น่าสนใจที่จะให้ ท่านผู้อ่านได้เห็นมโนทัศน์บางอย่างระหว่างความเป็นศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ (Science) กับความเป็นศิลป์ หรือศิลปะ (Art) แทบไม่สามารถอยู่โดยลำพังเลย ในทุกๆ การศึกษาในสาขาวิชา หรือการทำงานชีวิตประจำวัน แม้กระทั่งกระแส STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) ที่กำลังฮิตในยุคสังคม 4.0 นั้น ก็ยังมีการสอดแทรกนิยาม กลายเป็น STEAM (STE+Art+M) มากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นการบูรณาการงานวิทย์ด้วยศิลป์ หรือ งานศิลป์ด้วยวิทย์ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้การศึกษา และงานต่างๆ บรรลุกเป้าหมายสำเร็จ

เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2562 ทีมบรรณาธิการวิทย์ปริทัศน์ ขอ อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ดลบันดาล ให้ท่าน ผู้อ่านและครอบครัวมีความสุข สุขภาพแข็งแรง ประสบความสำเร็จในสิ่งอันพึง ปรารถนาทุกประการเทอญ

ทีมบรรณาธิการ
สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

เดือนกันยายน 2561

สวัสดีท่านผู้อ่านที่เคารพ

สุขสันต์เดือนแห่งการเปิดภาคการศึกษาใหม่ ของสถาบันอุดมศึกษาของสหรัฐอเมริกา (และของ ไทยด้วย) เดือนนี้ สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้เบิกฤกษ์มงคล เชิญชวนประธานนักศึกษาเกือบ 40 สถาบันในสหรัฐอเมริกา มาชุมนุมกันโดยได้นัดหมายไว้ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2561 เหล่าประธานและผู้แทนนักเรียนไทยที่แสนแอคทีฟและทุ่มเทไม่เพียงเฉพาะการศึกษาเล่าเรียน แต่ยังรวมถึงการเป็นผู้นำในกิจกรรมต่างๆ และการเป็นผู้ยึดมั่นอุดมการณ์เพื่อชาติ ได้มีโอกาสพบปะกับผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้า/รองหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน พร้อมด้วยผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีที่เป็นเทคโนแครต อาศัยประกอบอาชีพที่มั่นคงในสหรัฐอเมริกา ผนึกโลกทัศน์และเสริมสร้างวิสัยทัศน์ให้กับ New Gen Power เหล่านี้ ได้เห้นภาพที่ชัดเจนและตระหนักบทบาทของตนเองในฐานะอนาคตของชาติ ในสาขาต่างๆ ไม่ว่าจะทำงานในภาครัฐ หรือผู้ประกอบการภาคเอกชน พร้อมทั้งให้เห็นว่า ประเทศไทยยังเป็นบ้านเกิดเมืองนอนที่เป็นแหล่งทำมาหากินที่อุดมสมบูรณ์ และถิ่นที่อยู่ที่สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากได้พลังของคนรุ่นใหม่ ที่มีการสั่งสมประสบการณ์ในต่างประเทศอย่างพวกเขากลับไปช่วยพัฒนาบ้านเมือง ลองมาติดตามกันดูด้านในเล่มนี้ครับ

ทีมบรรณาธิการ
อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

เดือนสิงหาคม 2561

สวัสดีท่านผู้อ่านที่รักและเคารพทุกท่านครับ

พบกันอีกครั้งในรายงานข่าว เดือนสิงหาคม 2561 ในระยะ เวลาที่กรุงวอชิงตันยังคงมีอากาศร้อนอบอ้าว เดือนนี้ เราจะพาท่าน ผู้อ่านหนีร้อนไปสัมผัสฤดูใบไม้ผลิของซีกโลกใต้กันหน่อยดีกว่า เราจะพาท่านลงไปยังลาตินอเมริกา ทวีปที่ห่างไกลคนไทย ที่มีความ น่าสนใจไม่ใช่น้อย สำหรับทวีปอเมริกาเหนือและใต้นั้น มีประเทศ อยู่ทั้งหมด 35 ประเทศ โดยเมื่อแบ่งด้วยภูมิศาสตร์ ทวีปอเมริกา เหนือและใต้ จะมีจุดแบ่งทวีปที่ปลายสุดของประเทศปานามา เจ้าของคลองลัดปานามา ดังนั้น อเมริกาใต้จึงจะเริ่มจากก้อนแผ่น ทวีปใหญ่ตั้งแต่โคลอมเบียลงไป แต่ในทางการเมือง เศรษฐกิจ และ วัฒนธรรม นิยมแบ่งด้วยคำว่าแองโลกอเมริกากับลาตินอเมริกา แต่ ด้วยแองโลกอเมริกามีน้อยประเทศ คนเลยนิยมเรียกว่าสหรัฐ อเมริกาและแคนาดาไปเลยก็น่าจะสะดวกกว่า ด้วยแนวทางนี้ ลาติน อเมริกา จะเริ่มขึ้นเมื่อสุดแนวชายแดน สหรัฐอเมริกาและเม็กซิโก หรือ New Great Wall กันเลยทีเดียว ดังนั้น ลาตินอเมริกา จึง หมายถึงประเทศกำลังพัฒนากลุ่มหลักที่ใช้ภาษาสเปน โปรตุเกส เริ่ม ตั้งแต่เม็กซิโกลงมาไปจนสุดปลายแหลมฮอร์นของชิลีและอาร์เจน- ตินานั่นเอง ซึ่งการแบ่งแบบหลังกลายเป็นที่นิยมในการศึกษาในมิติ ทางการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และเหมารวมประเทศ เล็กประเทศน้อยในหมู่เกาะแคริบเบียนเข้าไปด้วย แม้ว่าหลาย ประเทศก็หาได้ใช้ภาษาที่มีรากมาจากภาษาละติน เช่น บาฮามาส เบลิซ จาไมกา ไกยานา สุรินัม โดยมี เฮติ เป็นประเทศที่ยากจนที่ สุดแห่งทวีปอเมริกาทั้งมวล ที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส ภาษาของประเทศที่ พัฒนาที่สุดที่มีภาษาที่มีรากมาจากภาษาละติน

ลาตินอเมริกาเป็นภูมิภาคที่อาจเรียกได้ว่า ห่างไกลจาก ประเทศไทยและอาเซียนมากที่สุด แต่ในระดับการพัฒนา สถานะทาง เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิถีชีวิตของประชาชน ความหลากหลายทางชีวภาพ ของประเทศหลักๆ มีความใกล้เคียงกับ ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างมาก และมี วทน. หลาย อย่างที่สามารถนำมาส่งเสริมวิจัยร่วมกันได้ โดยเฉพาะ วทน. ด้าน เกษตรกรรมและอาหาร ดังนั้น ในเล่มนี้ เราจะมาท่องลาตินอเมริกา ในแบบ Despacito กันดู ว่า มีอะไรน่าสนใจ และสำนักงานที่ปรึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ ณ กรุงวอชิงตัน ซึ่งมีเขตอาณาลากยาวอเมริกา เหนือจรดใต้ ได้ดำเนินกิจกรรมอะไรกับประเทศในลาตินอเมริกาไป แล้วบ้าง มาติดตามกันครับ

ทีมบรรณาธิการ
อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

เดือนกรกฎาคม 2561

สวัสดีท่านผู้อ่านที่รักและเคารพทุกท่านครับ

หลายท่านคงได้พอได้ยินคำว่า การทูตวิทยาศาสตร์ (Science Diplomacy) มาบ้างแล้ว และอาจมีคำถามว่า การทูตวิทยาศาสตร์มีความหมายและหน้าที่อย่างไร เพราะปรกติเวลากระทรวงการต่างประเทศรับสมัครนักการทูต แต่เดิมก็ไม่เคยเห็นจะมีคนสำเร็จคุณวุฒิทางวิทยาศาสตร์ มีแต่นักรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ อักษรศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ส่วนใหญ่ หรือ การทูตวิทยาศาสตร์จะกลายเป็นเรื่องการซื้อขายอาวุธยุทโธปกรณ์กันแน่ เพราะมิติในการเมือง เรื่องความมั่นคง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้าน การทหารน่าจะโดดเด่นที่สุด ดังนั้น ในฉบับนี้ เราจะมารู้จักกับการทูตวิทยาศาสตร์มากขึ้น โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นต้นฉบับ ทั้งนี้ สหรัฐฯ ไม่มีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่ใช้กระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้เจรจาความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์แทนหน่วยงานเทคนิคทั้งหมด แม้กระทั่งความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ ไทย-สหรัฐอเมริกา ก็เป็นการลงนามระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของไทย และ Department of State ของสหรัฐฯ ที่ทำหน้าที่เสมือนกระทรวงการต่างประเทศ++

เนื่องจากเดือนนี้ มีการประชุมคณะกรรมการร่วมไทย-สหรัฐอเมริกา ว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Joint Committee Meeting on Science and Technology) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรามาดูกันว่า การทูตวิทยาศาสตร์ที่สหรัฐฯ ดำเนินความสัมพันธ์กับไทยจะมีอะไรบ้าง และมีสาขาใดบ้างที่สหรัฐอเมริกาสนใจอยากทำงานร่วมกับประเทศไทย

ทีมบรรณาธิการ
อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

เดือนมิถุนายน 2561

สวัสดีท่านผู้อ่านที่รักและเคารพทุกท่านครับ

กลับมาพบกับรายงานข่าววิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน กันอีกครั้ง สำหรับฉบับเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 นี้ จะนำเสนอ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพในช่วงเดือนมิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา องค์การนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechno – logy Innovation Organization – BIO) ได้จัดงานประชุมใหญ่และมหกรรมเทคโนโลยี ชีวภาพขึ้น มีมากกว่า 67 ประเทศเข้าร่วมงาน เรียกได้ว่าเป็นงานยักษ์ทางอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพเลยทีเดียว ทีม บก. ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน ก็จะขอแบ่งปันข้อมูลจาก การประชุมใหญ่และบรรยายกาศภายในงานนี้้

นอกจากนี้ จะช่วยท่านผู้อ่านมาทำ ความรู้จักกับหน่วยงาน NIH ซึ่งเป็นหน่วยงาน ทางด้านสาธารณสุขที่สำคัญที่สุดของของสหรัฐฯ และระดับโลก รวมทั้ง ขั้นตอนการพัฒนายา ซึ่งไม่ ใช่เรื่องง่ายกว่าที่จะพัฒนาได้ยารักษาโรคโรคนึง

รายงานข่าวฉบับนี้จะมุ่งเน้นไปทาง เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์เป็นส่วนใหญ่ แต่ทั้งนี้ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพมีการพัฒนา อย่างรวดเร็วในหลายๆ ด้าน เพื่อตอบสนอง ความต้องการของประชากรโลกไม่ว่าจะเป็นด้าน อาหาร อาหารสัตว์ พลังงาน วัสดุ และอื่นๆ รวมทั้งการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย ซึ่งทีม บก.จะนำเสนอในโอกาสต่อไป

ทีมบรรณาธิการ
อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

เดือนพฤษภาคม 2561

สวัสดีท่านผู้อ่านที่รักและเคารพทุกท่านครับ

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมหนึ่งที่ประเทศไทย และอีกหลายๆ ประเทศทั่วโลกกำลังจะประสบใน อนาคตอันใกล้นี้ คือ ปัญหาสังคมผู้สูงอายุ สังคม ผู้สูงอายุเกิดจาก 2 ปัจจัยสำคัญ คือ 1) อัตราการเกิดต่ำ เนื่องจากคนยุคใหม่มีความกังวลด้านสถานะทางการเงินมากขึ้น ทำให้คนมีลูกน้อยลง และ 2) อายุขัยเฉลี่ยที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการพัฒนาของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์

ผลที่จะเกิดขึ้นจากปัญหาสังคมผู้สูงอายุ นอกจาก สัดส่วนของประชากรในวัยแรงงาน ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการผลิตและผลักดันการ เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจลดลงแล้ว ปัญหาที่สำคัญ หนึ่งคือ จะทำให้ผู้สูงอายุมีชีวิตที่มีคุณภาพที่ดี ได้อย่างไร? เพราะผลจากการสำรวจต่างๆ พบว่า ผู้สูงอายุจำนวนมากมีเงินไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ ในวัยหลังเกษียณ อีกทั้ง บุตรหลานก็ไม่สามารถ อยู่ดูแลได้อย่างใกล้ชิด

วิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปได้คือ การนำเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ซึ่งในปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ที่จะมา ช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ รายงานข่าวฉบับนี้ จึงได้รวบรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ น่าสนใจที่ช่วยให้เรามีความพร้อมในการรับมือกับปัญหาสังคมผู้สูงอายุมากขึ้น

ทีมบรรณาธิการ
อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

เดือนเมษายน 2561

สวัสดีท่านผู้อ่านที่รักและเคารพทุกท่านครับ

กลับมา พบกับรายงานข่าววิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี จากวอชิงตัน ของสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถาน เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน อีกเช่นเคย ในฉบับเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 เดือนนี้ ก็มี ข่าวใหญ่ที่ทำให้คนไทยตื่นเต้นกันพอสมควรกับ ข่าวการปลดระวางกลับสู่พื้นโลกของสถานีอวกาศ เทียนกง 1 ของจีน ที่ได้ตกลงแล้วในมหาสมุทร แปซิฟิกเมื่อวันที่ 2 เมษายนที่ผ่านมา ในขณะที่ จีนยังมีสถานีเทียนกง 2 ทำหน้าที่อยู่อีก 1 สถานี และกำลังจะสร้างสถานีใหญ่ถาวร เทียนกง 3 ขึ้นมาเทียบ International Space Station (ISS) ที่ร่วมกันพัฒนาขึ้นโดย สหรัฐอเมริกา รัสเซีย ญี่ปุ่น และประชาคมยุโรป ดังนั้น ในฉบับนี้ นอกจากจะให้ท่านผู้อ่านให้รับทราบข่าวสาร พัฒนาการด้านอวกาศของประเทศตะวันตกแล้ว ก็จะมีของจีนมาแถมด้วย เพื่อให้รู้ว่า ในตอนนี้ เทคโนโลยีอวกาศนั้นได้เริ่มขยายตัวมายังประเทศ กำลังพัฒนามากขึ้น รวมทั้งประเทศไทยเองก็มี ดาวเทียมของตนเอง และก็กำลังมีนโยบายที่จะ พัฒนาตนเองไปสู่การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีอวกาศ ในอาเซียน ตามยุทธศาสตร์นโยบาย 20 ปีของ รัฐบาล ส่วนในกรณีของประเทศพี่ใหญ่อย่าง สหรัฐฯ นั้น การพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ ที่เดิม อาจดูเหมือนผูกขาดอยู่แค่ NASA กลับไม่เป็น เช่นนั้นอีกแล้ว บริษัทใหญ่น้อยจำนวนมาก อาทิ SPACE X, AGI , Blue Origin ฯลฯ ได้แข่งขัน พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศแข่งขันกันในตลาดเสรี จนหน่วยงานของรัฐ ต้องหันไปพัฒนาโครงการ ที่ยากกว่านั้นแทน คือโครงการส่งมนุษย์ไปสำรวจ ดาวอังคาร ซึ่งจะสำเร็จเมื่อไหร่ เราคงต้องตาม ดูต่อไป

สำหรับคอภาพยนตร์ SCI FI ฉบับนี้ ทีม บก. ไม่ได้วิเคราะห์เจาะลึกไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แต่ได้พาท่านไปท่องอวกาศกับภาพยนตร์ดีๆ มีชื่อ หลายเรื่องพร้อมๆ กัน เพื่อปลุกเร้าจินตนาการ ด้านอวกาศของท่าน ให้เคลิบเคลิ้ม ล่องลอยไป เหมือนได้เดินทางไปดาวดวงอื่นในอวกาศกันเลยที เดียวนะ… จะบอกให้

ทีมบรรณาธิการ
อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

เดือนมีนาคม 2561

สวัสดีท่านผู้อ่านที่รักและเคารพทุกท่านครับ

มาวันนี้ อากาศเริ่มจะหายหนาวกันแล้ว รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากวอชิงตันฉบับต้อนรับฤดูใบไม้ผลิประจำปี 2561 จึงขอนำเสนอเรื่องราววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและการเจริญเติบโตมาให้ท่านผู้อ่านได้อ่านประกอบ การชมดอกไม้และเหล่าสัตว์น้อยใหญ่ที่จะเบ่งบานและกระโดดโลดเต้นรับฤดูใบไม้ผลิ พร้อมกับการเฉลิมฉลองข่าวดี ของสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันในโอกาสที่คุณแก้ม บุณยเกียรติ รักษาแพ่ง เปตรี.  คนสำคัญของกอง บก. เรา  ได้กำเนิดบุตรชายที่น่ารัก นามว่า Theodore Petri มาให้พวกเราได้ชื่นชมกันเมื่อกลางเดือนนี้เอง และก็ต้องขอใช้เป็นข้ออ้างทำให้การผลิตฉบับนี้ออกมา มีความล่าช้าไปสักนิดส์นึง

ในเมื่อยามนี้ ฤดูนี้ เต็มไปด้วยการเติบโตและผลิบานของชีวิตน้อยใหญ่ กอง บก. เราจึงอดไม่ได้ที่จะนำเสนอเรื่องราวของวทน. ในด้านชีวภาพ (Biotechnology)  ซึ่งมีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว และมีผลต่อชีวิตพวกเราโดยตรง โดยเฉพาะในด้านการแพทย์ ที่ได้นำพาให้มนุษยโลกในปัจจุบันมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อายุมั่นขวัญยืนมากขึ้น พร้อมทั้งจะนำเสนอเรื่องราวของปัญหาต่างๆ ในด้านชีววิทยา ที่มนุษย์ยังคงต้องต่อสู้ต่อไป ในส่วนของชมภาพยนตร์ SCI FI ปิดท้ายฉบับนี้ เราจะพาทานย้อนเวลาข้ามยุคกรุงศรีอยุธยาของแม่หญิงการะเกด ไปพบกับบรรพชีวินถิ่นไดโนเสาร์ กันในจูราสสิค พาร์ค ซึ่งกลางปีนี้ ก็จะมีภาค 5 ในนาม  Jurassic World : Fallen Kingdom มาลงจอเงินให้เราชมกันอีกแล้วครับ

ในศุภวาระดิถีฤดูใบไม้ผลินี้ ทีมบรรณาธิการขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดดลบันดาลให้ท่านทั้งหลาย มีความสุข สุขภาพแข็ง มีความสดใส เหมือนดอกไม้บานยามเช้า เหมือนดอกคัดเค้ายามเย็น และเหมือนดอกเชอรี่ หรือดอกซากุระในฤดูใบไม้ผลิด้วยเทอญ

ทีมบรรณาธิการ
อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

เดือนกุมภาพันธ์ 2561

สวัสดี ท่านผู้อ่านที่เคารพรักทุกท่าน

ในเดือนแห่งความรักอันเป็นจุดเริ่มของบุพเพสันนิวาสนี้ สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำกรุงวอชิงตัน (OST) มีเรื่องน่าสนใจในประเด็นด้านวิทยาศาสตร์ในมิติสังคมมาเล่าสู่กันฟัง นั่นก็คือ ประเด็นจริยธรรมกับเทคโนโลยี โดยเฉพาะด้านชีวภาพ หรือชีววิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับ การนำเทคโนโลยีมาใช้กับชีวิต เทคโนโลยีมากมาย ได้ช่วยสนับสนุนให้มนุษย์สะดวกสบายขึ้นทั้งภายนอก ได้แก่ การปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม และการจัดสรร สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และก็มีเทคโนโลยี อีกกลุ่ม เช่น ด้านการแพทย์ ด้านพันธุวิศวกรรม ที่มำช่วยถึง ระดับภายในตัวมนุษย์เลย ก็คือการดูแลรักษาร่างกาย ของมนุษย์ให้ดีขึ้น แข็งแรง ยืนยงคง กระพัน และแก้ไข ความบกพร่องต่างๆ จนหลายกรณีเริ่มข้ามไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นจริยธรรม ศีลธรรม รวมทั้งอาจขัด กับหลักเกณฑ์บุญธรรมกรรมแต่ง หรือพระเจ้าประทานตามความเชื่อของศาสนา ไปในขณะเดียวกัน ด้วยประการฉะนี้ ประเด็นจริยธรรม และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง จึงกลายเป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ต้องคิดคำนึงไปด้วยในขณะสร้างผลงานนวัตกรรม

ดังนั้น ท่านผู้อ่านลองพิจารณาเรื่องราวที่นำเสนอข้างใน และวิเคราะห์พินิจตามไปด้วยนะครับ เพราะเรื่องวิทยาศาสตร์กับจริยธรรม แม้จะดูเหมิอนอยู่กันคนละฝั่งฟากของศาสตร์ แต่จริงๆ แล้ว พระพุทธเจ้าท่านก็สอนจริยศาสตร์ที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ให้เห็นจริงได้ด้วยตนเอง อันที่จริงแล้ว จริยศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ จึงมีมิติที่ซ้อนทับกันอยู่มากนั่นเอง

ทีมบรรณาธิการ
อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

เดือนมกราคม 2561

สวัสดี ท่านผู้อ่านที่เคารพรักทุกท่าน

กลับมาพบกับ “รายงานรายงานข่าววิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีจากวอชิงตัน” ของ สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน อีกเช่น ในฉบับปฐมฤกษ์ เบิกปีจอ พ.ศ. 2561 สำหรับในฉบับแรกของปีนี้ ทางทีมบรรณาธิการจะขออนุญาตออกจากสาขา เฉพาะเรื่องที่เราเคยคัดสรรหยิบวิทยาการสาขาใดสาขาหนึ่งที่น่าสนใจมาเป็นประเด็นเรื่องราวของการประชุมนักวิทยาศาสตร์และนักวิชาชีพในสหรัฐอเมริกา ซึ่งในปีใหม่นี้ สามหน่วยงานของไทย ประกอบด้วย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) สำนักงาน คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสถาบันส่งเสริมการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท. ) ได้ร่วมกับ สมาคมนักวิชาขีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (Association of Thai Professionals in America and Canada – ATPAC) จัดการประชุมประจำปี (Annual ATPAC-MOST-OHEC-IPST Conference) มีหัวข้อหลัก คือ Building Human Intellectual Capital for Thailand 4.0 ที่เมืองแทมป้า มลรัฐฟลอริดา ขึ้นระหว่าง วันที่ 26-27 มกราคม 2561 โดยมีท่านรองนายกรัฐมนตรี พลอากาศ เอกประจิน จั่นตอง ให้เกียรติมา เป็นประธานเปิดและร่วมขึ้นกล่าวปาฐกถา โดยผู้มาเข้าร่วม นอกจาก จะเป็นผู้แทนระดับสูงจากส่วนราชการไทย ตัวแทนจากสมาคม ATPAC ยังมีนักศึกษาทุน พสวท. ในสหรัฐอเมริกาจำนวนกว่า 70 คนมาเข้าร่วมอีกด้วย การประชุมครั้งนี้จึงจัดเป็นการ รวมตัวครั้งสำคัญของบุคลากรทั้งรุ่นใหญ่และรุ่นเล็ก ที่จะสานฝันให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ ไทยแลนด์ 4.0 ได้จริง

ดังนั้น การนำเสนอเรื่องราวของรายงานข่าวฯ ในฉบับนี้ จึงจำเป็นการสรุปผลการประชุมประจำปี ATPAC พร้อมทั้งนำบทความงานวิจัยที่น่าสนใจ ของนักวิทยาศาสตร์ไทยในสหรัฐอเมริกา มาให้ท่าน ผู้อ่าน ได้รับทราบความก้าวหน้าของบุคลากรในวงการวิทยาศาสตร์ของไทย โดยเฉพาะผลงานของนักเรียนทุนที่จะกลายเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตภายภาคหน้า

ทีมบรรณาธิการ
อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

เดือนธันวาคม 2560

สวัสดีท่านผู้อ่านที่เคารพรักทุกท่าน

และแล้ว วันนี้ เราก็มาถึงรายงานข่าววิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีจากวอชิงตันฉบับสุดท้ายของปี 2560 แล้วนะครับ สำหรับฉบับเดือนธันวาคม 2560 ส่งท้าย ปีเก่านี้ ทางทีมงานฯ ได้นำเสนอ เรื่องน่าสนใจด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับความสนใจใน สังคมอเมริกัน ซึ่งเป็นประเทศที่มีการใช้เครือข่าย โทรคมมาคมทั้งมีสาย ไร้สาย มากที่สุดในโลก และเป็น ประเทศต้นแบบการพัฒนาการสื่อสารโทรคมนาคมแบบเสรีมานำเสนอท่านผู้อ่าน นั่นก็คือเรื่องความปลอดภัย บนโลกออนไลน์ (Cyber Security) ซึ่งเป็นประเด็น ความมั่นคง ที่รัฐบาลสหรัฐให้ความสนใจมาก และพยายามมีการบัญญัติและบังคับใช้กฎหมาย และ คิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ มาจัดการกับภัยคุกคามบน โลกออนไลน์ที่ไร้พรมแดนนี้ ที่ยังมีภัยคุกคามและ เชื้อโรคตัวใหม่เข้ามาบ่อนทำลายอยู่เสมอๆ

รายงานฉบับนี้ จะได้นำเสนอปัญหาและแนวทาง แก้ไขปัญหาต่างๆ ของภาครัฐและเอกชนของสหรัฐ ที่เกี่ยวข้องกับโลกออนไลน์ หรือ ระบบอินเตอร์เน็ต รวมทั้ง ยังได้เสนอแง่มุมเปรียบเทียบกับนโยบายด้าน ไซเบอร์ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ยักษ์ใหญ่ธุรกรรม ออนไลน์แห่งตะวันออกไกลด้วย และที่พลาดไม่ได้ อย่าลืมอ่านบทวิเคราะห์ ภาพยนตร์ SCI FI กับ ความหมาย วนท. นะครับ รอบนี้ แม้ภาพยนตร์จะไม่ใช่ ฟอร์มยักษ์ แต่ก็สะท้อนความเป็นจริงของการมาเงียบๆ ของมหันตภัยทางไซเบอร์ (สไตล์เพลงของแก้ม วิชญาณี) ได้เป็นอย่างดี

ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 นี้ กระผม ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดดล บันดาลให้ท่านทั้งหลาย มีความสุข สุขภาพแข็ง มีพลัง และสติปัญญาที่จะนำพาตนเอง ครอบครัว สังคม ก้าวหน้า เจริญรุ่งเรือง และนำพาประเทศไทยของ เราไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยเทอญ

ทีมบรรณาธิการ
อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน


เดือนพฤศจิกายน 2560

สวัสดีท่านผู้อ่านที่เคารพรักทุกท่าน

ก่อนอื่น กระผมคงต้องขอแนะนำตัวในฐานะบรรณาธิการคนใหม่ของ “รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโน- โลยีจากวอชิงตัน” ซึ่งจัดทำโดยทีมงาน OST (Office of Science and Technology, Royal Thai Embassy) ผู้ทำ หน้าที่สรรหาข่าวสารที่น่าสนใจ พร้อมกับบทวิเคราะห์ ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของสหรัฐอเมริกา แคนาดา และกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา กลุ่มเพื่อนบ้านที่แสนไกลของไทยที่อยู่อีกซีกของวันเวลา และมหาสมุทร สำหรับฉบับนี้ ทีมงานได้เปลี่ยนแนวทาง การนำเสนอแบบใหม่ คือ จะมุ่งประเด็นไปยัง วทน. ด้านใด ด้านหนึ่งแบบจัดเต็มทั้งฉบับ สำหรับฉบับปฐมฤกษ์แนว ทางใหม่นี้ เราได้สรรหาเรื่องราวของเทคโนโลยีขั้นสูงและ เสียวที่บางคนอาจจะบอกว่าดูน่ากลัว แต่บางคนก็บอกว่ามี ประโยชน์มหาศาล นั่นก็คือเทคโนโลยีนิวเคลียร์ซึ่งที่ผ่านมา ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ได้มีการจัดประชุมนานาชาติด้าน นิวเคลียร์โดย American Nuclear Society (ANS) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ถึง 2 พฤศจิกายน 2560

บรรยากาศที่เต็มไปด้วยนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ ฟิสิกส์ ช่วยเห็นว่า จากกระแสสังคมที่เคยมองนิวเคลียร์ ว่าเป็นของที่มีแสนยานุภาพเชิงลบนั้น เป็นสินทรัพย์ที่มี คุณค่าที่น่าคบในด้านการค้า จากอุปกรณ์ที่เคยอยู่นิ่งๆ ที่ หัวรบก็กลายเป็นอุปกรณ์ที่เคลื่อนไหวพลุ่งพล่านเพื่อผลิต กระแสไฟฟ้า ด้วยคุณค่าของการเป็นพลังงานลดโลกร้อน ไร้การปลอดปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยยังมีเรื่องคาใจ เกี่ยวกับความปลอดภัยอยู่บ้างเวลาเกิดอุบัติภัย เอาเป็นว่า ท่านผู้อ่านลองพิจารณา ข่าวสาร ข้อมูล และ บทวิเคราะห์ ที่ทุ่มเทให้กับประเด็นเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในเล่มนี้ ก็คงจะ ได้มุมมองและเพิ่มพูนความรู้ และความสนใจให้กับ เทคโนโลยีนิวเคลียร์บ้างไม่มากก็น้อย

ทีมงาน OST หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความรู้ด้าน วิชาการ มุมมองเชิงวิเคราะห์ และความบันเทิงบาง ประการที่ท่านผู้อ่านจะได้รับจากรายงานข่าว วิทยาศาสตร์ฯ จะทำให้ท่านมีความสนใจในวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมากขึ้น และสามารถนำไปจุดประกายไปสู่ การเป็นนวัตกรรม ในฐานะคนไทยในยุคประเทศไทย 4.0 เมื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำพาความเจริญก้าวหน้า ของชาติต่อไป

ดร.เศรษฐพันธ์ กระจ่างวงษ์
อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน