เดือนมกราคม 2561

สวัสดี ท่านผู้อ่านที่เคารพรักทุกท่าน

กลับมาพบกับ “รายงานรายงานข่าววิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีจากวอชิงตัน” ของ สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน อีกเช่น ในฉบับปฐมฤกษ์ เบิกปีจอ พ.ศ. 2561 สำหรับในฉบับแรกของปีนี้ ทางทีมบรรณาธิการจะขออนุญาตออกจากสาขา เฉพาะเรื่องที่เราเคยคัดสรรหยิบวิทยาการสาขาใดสาขาหนึ่งที่น่าสนใจมาเป็นประเด็นเรื่องราวของการประชุมนักวิทยาศาสตร์และนักวิชาชีพในสหรัฐอเมริกา ซึ่งในปีใหม่นี้ สามหน่วยงานของไทย ประกอบด้วย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) สำนักงาน คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสถาบันส่งเสริมการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท. ) ได้ร่วมกับ สมาคมนักวิชาขีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (Association of Thai Professionals in America and Canada – ATPAC) จัดการประชุมประจำปี (Annual ATPAC-MOST-OHEC-IPST Conference) มีหัวข้อหลัก คือ Building Human Intellectual Capital for Thailand 4.0 ที่เมืองแทมป้า มลรัฐฟลอริดา ขึ้นระหว่าง วันที่ 26-27 มกราคม 2561 โดยมีท่านรองนายกรัฐมนตรี พลอากาศ เอกประจิน จั่นตอง ให้เกียรติมา เป็นประธานเปิดและร่วมขึ้นกล่าวปาฐกถา โดยผู้มาเข้าร่วม นอกจาก จะเป็นผู้แทนระดับสูงจากส่วนราชการไทย ตัวแทนจากสมาคม ATPAC ยังมีนักศึกษาทุน พสวท. ในสหรัฐอเมริกาจำนวนกว่า 70 คนมาเข้าร่วมอีกด้วย การประชุมครั้งนี้จึงจัดเป็นการ รวมตัวครั้งสำคัญของบุคลากรทั้งรุ่นใหญ่และรุ่นเล็ก ที่จะสานฝันให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ ไทยแลนด์ 4.0 ได้จริง

ดังนั้น การนำเสนอเรื่องราวของรายงานข่าวฯ ในฉบับนี้ จึงจำเป็นการสรุปผลการประชุมประจำปี ATPAC พร้อมทั้งนำบทความงานวิจัยที่น่าสนใจ ของนักวิทยาศาสตร์ไทยในสหรัฐอเมริกา มาให้ท่าน ผู้อ่าน ได้รับทราบความก้าวหน้าของบุคลากรในวงการวิทยาศาสตร์ของไทย โดยเฉพาะผลงานของนักเรียนทุนที่จะกลายเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตภายภาคหน้า

ทีมบรรณาธิการ
อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

 

เดือนธันวาคม 2560

สวัสดีท่านผู้อ่านที่เคารพรักทุกท่าน

และแล้ว วันนี้ เราก็มาถึงรายงานข่าววิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีจากวอชิงตันฉบับสุดท้ายของปี 2560 แล้วนะครับ สำหรับฉบับเดือนธันวาคม 2560 ส่งท้าย ปีเก่านี้ ทางทีมงานฯ ได้นำเสนอ เรื่องน่าสนใจด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับความสนใจใน สังคมอเมริกัน ซึ่งเป็นประเทศที่มีการใช้เครือข่าย โทรคมมาคมทั้งมีสาย ไร้สาย มากที่สุดในโลก และเป็น ประเทศต้นแบบการพัฒนาการสื่อสารโทรคมนาคมแบบเสรีมานำเสนอท่านผู้อ่าน นั่นก็คือเรื่องความปลอดภัย บนโลกออนไลน์ (Cyber Security) ซึ่งเป็นประเด็น ความมั่นคง ที่รัฐบาลสหรัฐให้ความสนใจมาก และพยายามมีการบัญญัติและบังคับใช้กฎหมาย และ คิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ มาจัดการกับภัยคุกคามบน โลกออนไลน์ที่ไร้พรมแดนนี้ ที่ยังมีภัยคุกคามและ เชื้อโรคตัวใหม่เข้ามาบ่อนทำลายอยู่เสมอๆ

รายงานฉบับนี้ จะได้นำเสนอปัญหาและแนวทาง แก้ไขปัญหาต่างๆ ของภาครัฐและเอกชนของสหรัฐ ที่เกี่ยวข้องกับโลกออนไลน์ หรือ ระบบอินเตอร์เน็ต รวมทั้ง ยังได้เสนอแง่มุมเปรียบเทียบกับนโยบายด้าน ไซเบอร์ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ยักษ์ใหญ่ธุรกรรม ออนไลน์แห่งตะวันออกไกลด้วย และที่พลาดไม่ได้ อย่าลืมอ่านบทวิเคราะห์ ภาพยนตร์ SCI FI กับ ความหมาย วนท. นะครับ รอบนี้ แม้ภาพยนตร์จะไม่ใช่ ฟอร์มยักษ์ แต่ก็สะท้อนความเป็นจริงของการมาเงียบๆ ของมหันตภัยทางไซเบอร์ (สไตล์เพลงของแก้ม วิชญาณี) ได้เป็นอย่างดี

ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 นี้ กระผม ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดดล บันดาลให้ท่านทั้งหลาย มีความสุข สุขภาพแข็ง มีพลัง และสติปัญญาที่จะนำพาตนเอง ครอบครัว สังคม ก้าวหน้า เจริญรุ่งเรือง และนำพาประเทศไทยของ เราไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยเทอญ

ทีมบรรณาธิการ
อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

 


เดือนพฤศจิกายน 2560

สวัสดีท่านผู้อ่านที่เคารพรักทุกท่าน

ก่อนอื่น กระผมคงต้องขอแนะนำตัวในฐานะบรรณาธิการคนใหม่ของ “รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโน- โลยีจากวอชิงตัน” ซึ่งจัดทำโดยทีมงาน OST (Office of Science and Technology, Royal Thai Embassy) ผู้ทำ หน้าที่สรรหาข่าวสารที่น่าสนใจ พร้อมกับบทวิเคราะห์ ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของสหรัฐอเมริกา แคนาดา และกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา กลุ่มเพื่อนบ้านที่แสนไกลของไทยที่อยู่อีกซีกของวันเวลา และมหาสมุทร สำหรับฉบับนี้ ทีมงานได้เปลี่ยนแนวทาง การนำเสนอแบบใหม่ คือ จะมุ่งประเด็นไปยัง วทน. ด้านใด ด้านหนึ่งแบบจัดเต็มทั้งฉบับ สำหรับฉบับปฐมฤกษ์แนว ทางใหม่นี้ เราได้สรรหาเรื่องราวของเทคโนโลยีขั้นสูงและ เสียวที่บางคนอาจจะบอกว่าดูน่ากลัว แต่บางคนก็บอกว่ามี ประโยชน์มหาศาล นั่นก็คือเทคโนโลยีนิวเคลียร์ซึ่งที่ผ่านมา ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ได้มีการจัดประชุมนานาชาติด้าน นิวเคลียร์โดย American Nuclear Society (ANS) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ถึง 2 พฤศจิกายน 2560

บรรยากาศที่เต็มไปด้วยนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ ฟิสิกส์ ช่วยเห็นว่า จากกระแสสังคมที่เคยมองนิวเคลียร์ ว่าเป็นของที่มีแสนยานุภาพเชิงลบนั้น เป็นสินทรัพย์ที่มี คุณค่าที่น่าคบในด้านการค้า จากอุปกรณ์ที่เคยอยู่นิ่งๆ ที่ หัวรบก็กลายเป็นอุปกรณ์ที่เคลื่อนไหวพลุ่งพล่านเพื่อผลิต กระแสไฟฟ้า ด้วยคุณค่าของการเป็นพลังงานลดโลกร้อน ไร้การปลอดปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยยังมีเรื่องคาใจ เกี่ยวกับความปลอดภัยอยู่บ้างเวลาเกิดอุบัติภัย เอาเป็นว่า ท่านผู้อ่านลองพิจารณา ข่าวสาร ข้อมูล และ บทวิเคราะห์ ที่ทุ่มเทให้กับประเด็นเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในเล่มนี้ ก็คงจะ ได้มุมมองและเพิ่มพูนความรู้ และความสนใจให้กับ เทคโนโลยีนิวเคลียร์บ้างไม่มากก็น้อย

ทีมงาน OST หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความรู้ด้าน วิชาการ มุมมองเชิงวิเคราะห์ และความบันเทิงบาง ประการที่ท่านผู้อ่านจะได้รับจากรายงานข่าว วิทยาศาสตร์ฯ จะทำให้ท่านมีความสนใจในวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมากขึ้น และสามารถนำไปจุดประกายไปสู่ การเป็นนวัตกรรม ในฐานะคนไทยในยุคประเทศไทย 4.0 เมื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำพาความเจริญก้าวหน้า ของชาติต่อไป

ดร.เศรษฐพันธ์ กระจ่างวงษ์
อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน