นโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหรัฐอเมริกา ภายใต้การบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์

ปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาสำคัญของมวลมนุษยชาติ แม้ว่าความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นปัจจัยสำคัญในการแก้ไขปัญหานี้ อย่างไรก็ตาม สหรัฐฯ กลับเป็นประเทศที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะจากนโยบายของรัฐบาลกลางเท่าใดนัก รายงานฉบับนี้ได้นำเสนอเกี่ยวกับนโยบายของประธานาธิบดีโนนัลด์ ทรัมป์

ดาวโหลดไฟล์ PDF เพื่ออ่านต่อ

นโยบายด้านวิทยาศาสตร์ประเทศสหรัฐฯ ภายใต้การบริหารของประธานาธิบดี Trump

จากนโยบายของอดีตประธานาธิบดี Obama ที่ตระหนักในการพัฒนาและเพิ่มการลงทุนทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการป้องกันประเทศ (Nondefense R&D) มีการส่งเสริมการศึกษาด้าน STEM มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงาน ลดปัญหาโลกร้อน และงานวิจัยด้านการแพทย์ แต่หลังจากนาย Donald J. Trump เข้าพิธีสาบานตนรับตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่ 45 ของประเทศสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 20 มกราคม ค.ศ. 2017 ทั่วโลกเริ่มหวั่นวิตกเนื่องจากนโยบายที่แตกต่างจากรัฐบาลชุดก่อน ไม่ว่าจะเป็นนโยบายที่เกี่ยวกับชาวต่างชาติและผู้ลี้ภัย นโยบายด้านการประกันสุขภาพสาธารณะ นโยบายทางทหาร และนโยบายทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งงบประมาณที่ลดลงด้านการวิจัยและพัฒนา ซึ่งส่งผลกระทบต่อหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์หลักๆ ของประเทศ

ดาวโหลดไฟล์ PDF เพื่ออ่านต่อ

อุทยานวิทยาศาสตร์ (Science Park)

อุทยานวิทยาศาสตร์ หรือ Science Park เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ โดยให้การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มีการดำเนินการร่วมกับสถาบันการศึกษา ภาคอุตสาหกรรม และภาครัฐบาล เพื่อถ่ายทอดเทคโลยีสู่เชิงพาณิชย์ ส่งเสริมการเริ่มต้นและการแข่งขันของธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อความมั่งคั่งของชุมชน และนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่และประเทศ หรือสามารถกล่าวได้ว่าอุทยานวิทยาศาสตร์เป็นตัวแปรหลักในการกระตุ้นและช่วยให้เกิดการไหลเวียนของความรู้และเทคโนโลยี

ดาวโหลดไฟล์ PDF เพื่ออ่านต่อ

การดำเนินงานทางด้านการทูตวิทยาศาสตร์ของประเทศต่างๆ ในประเทศสหรัฐฯ

การทูตวิทยาศาสตร์ในประเทศสหรัฐฯ เริ่มมีบทบาทชัดเจนในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 เนื่องจากประเทศสหรัฐฯ มีความก้าวหน้าในการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี และยังมีการพัฒนาที่ก้าวกระโดดในการพัฒนาเศรษฐกิจและบุคลากร ซึ่งเป็นจุดดึงดูดความสนใจของนานาประเทศในการสร้างความร่วมมือ สถานเอกอัครราชทูตหลายประเทศพัฒนากลยุทธ์ในการดำเนินนโยบายทางการเมืองร่วมกับการทูตด้านวิทยาศาสตร์เพื่อสอดคล้องต่อบริบทในยุคนั้นๆ โดยหน้าที่หลักทางการทูตวิทยาศาสตร์ ได้แก่…

ดาวโหลดไฟล์ PDF เพื่ออ่านต่อ