1

การเสริมสร้างและพัฒนาการทำงานแบบ Agile Team

2

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

3

จากใจ สู่พวกเราชาว อว.

4

นโยบายการดำเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

 

 

Youth In Charge เป็น Open Integrative Platform ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มาร่วมเรียนรู้ นำเสนอ และขับเคลื่อนประเด็นหรือวาระสำคัญต่างๆ อ่านต่อ
 การประชุม STS Council 1/2563 Meeting ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. อ่านต่อ

 พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
อ่านต่อ

การนำคณะเจ้าหน้าที่ด้านวิทยาศาสตร์จากลาตินอเมริกา มาเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 5 เมษายน
2561 อ่านต่อ

 

วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากกรุงบรัสเซลส์
ดาวโหลดไฟล์ PDF เพื่ออ่านต่อ
นโยบายด้านวิทยาศาสตร์ประเทศสหรัฐฯ ภายใต้การบริหารของประธานาธิบดี Trump
ดาวโหลดไฟล์ PDF เพื่ออ่านต่อ
อุทยานวิทยาศาสตร์ (Science Park)
ดาวโหลดไฟล์ PDF เพื่ออ่านต่อ
 

 

การประชุม Eight Annual Chapman Phytosanitary Irradiation Forum กทม.
อ่านต่อ
วันหยุดของสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ฯ ปี พ.ศ. 2561
อ่านต่อ
 

 
https://www.facebook.com/ostsci/