1

การเสริมสร้างและพัฒนาการทำงานแบบ Agile Team

2

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

3

จากใจ สู่พวกเราชาว อว.

4

นโยบายการดำเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

 

 

เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในสหรัฐฯ แคนาดา และประเทศในลาตินอเมริกา อ่านต่อ
 การประชุม STS Council 1/2563 Meeting ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. อ่านต่อ
 พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
อ่านต่อ
การนำคณะเจ้าหน้าที่ด้านวิทยาศาสตร์
จากลาตินอเมริกา มาเยือนประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 5 เมษายน
2561 อ่านต่อ

 

วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากกรุงบรัสเซลส์
ดาวโหลดไฟล์ PDF เพื่ออ่านต่อ
นโยบายด้านวิทยาศาสตร์ประเทศสหรัฐฯ ภายใต้การบริหารของประธานาธิบดี Trump
ดาวโหลดไฟล์ PDF เพื่ออ่านต่อ
อุทยานวิทยาศาสตร์ (Science Park)
ดาวโหลดไฟล์ PDF เพื่ออ่านต่อ
 

 

การประชุม Eight Annual Chapman Phytosanitary Irradiation Forum กทม.
อ่านต่อ
วันหยุดของสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ฯ ปี พ.ศ. 2561
อ่านต่อ
 

 
https://www.facebook.com/ostsci/