1

COVID-19 กับผลกระทบ โอกาสในวิกฤต และ โลกหลังโควิด

2

มาตรการรับมือ COVID-19 ของประเทศต่างๆ ที่น่าสนใจ

3

แนวทางตรวจหาเชื้อ COVID – 19 ที่ใช้อยู่ในสหรัฐอเมริกา

4

สัดส่วนของผู้ติดเชื้อ COVID–19 กรณีของสหรัฐอเมริกา

การประชุม STS Council 1/2563 Meeting ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. อ่านต่อ
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
อ่านต่อ
การนำคณะเจ้าหน้าที่ด้านวิทยาศาสตร์
จากลาตินอเมริกา มาเยือนประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 5 เมษายน
2561 อ่านต่อ
การประชุมประจำปีสมาคม ATPAC
อ่านต่อ

วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากกรุงบรัสเซลส์
ดาวโหลดไฟล์ PDF เพื่ออ่านต่อ
นโยบายด้านวิทยาศาสตร์ประเทศสหรัฐฯ ภายใต้การบริหารของประธานาธิบดี Trump
ดาวโหลดไฟล์ PDF เพื่ออ่านต่อ
อุทยานวิทยาศาสตร์ (Science Park)
ดาวโหลดไฟล์ PDF เพื่ออ่านต่อ
 

การประชุม Eight Annual Chapman Phytosanitary Irradiation Forum กทม.
อ่านต่อ
วันหยุดของสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ฯ ปี พ.ศ. 2561
อ่านต่อ