1

โกงความตายด้วยเทคโนโลยีแช่แข็ง: เทคโนโลยีการแช่แข็งร่าง Cryonics และคำถามทางจริยธรรม

2

แกะดอลลี่ ลูกลิงหางสั้น และอนาคตของการโคลนมนุษย์

3

จากภาพยนตร์ SCI-FI ถึงความหมาย วทน. Gattaca พันธุกรรม = มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์?

4

ความสำเร็จในการเพาะเลี้ยงไข่มนุษย์ในห้องทดลอง

การประชุมประจำปีสมาคม ATPAC

อ่านต่อ

๕ ธันวาคม มิตรสหายประเทศไทยเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองวันชาติอย่างเนืองแน่น

อ่านต่อ

The Human Genome Project and the Hib Vaccine researchers win the Prince Mahidol Award 2017

อ่านต่อ

วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากกรุงบรัสเซลส์

ดาวโหลดไฟล์ PDF เพื่ออ่านต่อ

นโยบายด้านวิทยาศาสตร์ประเทศสหรัฐฯ ภายใต้การบริหารของประธานาธิบดี Trump

ดาวโหลดไฟล์ PDF เพื่ออ่านต่อ

อุทยานวิทยาศาสตร์ (Science Park)

ดาวโหลดไฟล์ PDF เพื่ออ่านต่อ

 

การประชุม Eight Annual Chapman Phytosanitary Irradiation Forum กทม.

อ่านต่อ

วันหยุดของสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ฯ ปี พ.ศ. 2561

อ่านต่อ