1

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

2

ดร.วีรชัย พลาศรัย

3

ทูตวีรชัย ผู้ริเริ่มแนวคิด Music Diplomacy

4

โรค “เอ็มดีเอส” โรคทางเลือดที่ยังไม่สามารถระบุหาสาเหตุได้

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
อ่านต่อ
การนำคณะเจ้าหน้าที่ด้านวิทยาศาสตร์
จากลาตินอเมริกา มาเยือนประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 5 เมษายน
2561 อ่านต่อ
การประชุมประจำปีสมาคม ATPAC
อ่านต่อ
๕ ธันวาคม มิตรสหายประเทศไทย
เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองวันชาติอย่าง
เนืองแน่น
อ่านต่อ

วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากกรุงบรัสเซลส์
ดาวโหลดไฟล์ PDF เพื่ออ่านต่อ
นโยบายด้านวิทยาศาสตร์ประเทศสหรัฐฯ ภายใต้การบริหารของประธานาธิบดี Trump
ดาวโหลดไฟล์ PDF เพื่ออ่านต่อ
อุทยานวิทยาศาสตร์ (Science Park)
ดาวโหลดไฟล์ PDF เพื่ออ่านต่อ
 

การประชุม Eight Annual Chapman Phytosanitary Irradiation Forum กทม.
อ่านต่อ
วันหยุดของสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ฯ ปี พ.ศ. 2561
อ่านต่อ