วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเด่นในรอบปี 2559 ของประเทศสหรัฐฯ (1)

ในช่วงปี ค.ศ. 2016 ที่ผ่านมา ประเทศสหรัฐฯ มีความก้าวหน้า ทางนวัตกรรมหลายด้านเพื่ออำนวยความสะดวก ตอบสนองต่อความต้องการ และเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางด้านพันธุกรรม อวกาศ IT เทคโนโลยียานยนต์ ฯลฯ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการพัฒนาของเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดแบบไม่หยุดยั้ง    1. การปรับแต่งยีนในพืช (Precise Gene

Read more

ทิศทางและนโยบายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศสหรัฐอเมริกา

การเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาได้เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้ว แม้ว่าจะยังไม่มีการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ แต่ผลการเลือกตั้งก็ชี้ชัด ว่า Donald Trump จะเป็น ประธานาธิบดีคนที่ 45 ของสหรัฐอเมริกา วงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความเกี่ยวข้องกับ นโยบายสาธารณะ และแน่นอนการจัดลำดับความสำคัญของผู้นำประเทศ ย่อมมีผลกระทบกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมาก วารสาร ScienceNews ได้นำเสนอเกี่ยวกับจุดยืน ของว่าที่ประธานาธิบดีของสหรัฐฯ คนใหม่ภายใต้สาขาวิทยาศาสตร์ 7

Read more

เพราะเหตุใด? ในอวกาศมีก๊าซออกซิเจนน้อยมาก

ที่มา: Science Magazine วันที่ 5 พ.ค. 58http://news.sciencemag.org/chemistry/2015/05/why-there-so-little-breathable-oxygen-space ออกซิเจนซึ่งเป็นก๊าซที่มีความจำเป็นต่อสิ่งมีชีวิต แต่ปรากฏว่าออกซิเจนเป็นก๊าซที่หาได้ ยากมากในอวกาศ ในปี พ.ศ. 2541 องค์การ NASA ได้ปล่อยดาวเทียมซึ่งมีเป้าหมายในการ ค้นหาโมเลกุลของก๊าซออกซิเจนในอวกาศ แต่ปรากฏว่าดาวเทียมดังกล่าวไม่พบก๊าซออกซิเจน ในอวกาศนอกจากในบริเวณโลก การทดลองบนภาคพื้นดินหนึ่งได้พบว่า

Read more

ระบบการตรวจสอบการถ่ายโอนเชื้อเพลิงในสภาวะที่ไร้แรงโน้มถ่วง

ที่มา: http://www.sciencedaily.com/releases/2014/10/141024192710.htm วันที่ 24 ตุลาคม 2557 การถ่ายโอนน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีความเย็นจัดจากถังหนึ่งไปยังอีกถังหนึ่งโดยไม่มีการเปลี่ยนสถานะใน อวกาศที่มีแรงโน้มถ่วงเป็นศูนย์ซึ่งอาจจะเป็นความจริงได้ในอนาคตอันใกล้ Rudy Werlink วิศวกรระบบด้านการทดสอบของเหลวและการพัฒนาเทคโนโลยี จาก NASA’s Kennedy Space Center รัฐ Florida ได้พัฒนาระบบเซ็นเซอร์ซึ่งจะใช้ในการทดสอบการบินแบบ Suborbital

Read more