วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเด่นในรอบปี 2559 ของประเทศสหรัฐฯ (1)

ในช่วงปี ค.ศ. 2016 ที่ผ่านมา ประเทศสหรัฐฯ มีความก้าวหน้า ทางนวัตกรรมหลายด้านเพื่ออำนวยความสะดวก ตอบสนองต่อความต้องการ และเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางด้านพันธุกรรม อวกาศ IT เทคโนโลยียานยนต์ ฯลฯ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการพัฒนาของเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดแบบไม่หยุดยั้ง    1. การปรับแต่งยีนในพืช (Precise Gene

Read more

1 ปีบนสถานีอวกาศนานาชาติ ของ Scott Kelly และ Mikhail Kornienko

ในวันที่ 27 มีนาคม 2558 นาย Scott Kelly และ Mikhail Kornienko เพื่อนนักบินอวกาศจากรัสเซียอีกคนหนึ่งไดออกเดินทางจาก Baikonur Cosmodrome ประเทศคาซัคสถานเพื่อไปปฏิบัติหนาที่บนสถานีอวกาศนานาชาติ (International Space Station – ISS) หลังจากนั้นอีก 340 วัน

Read more

การเรียนรู้การเพาะ ปลูกบนดาวอังคาร

ที่มา: Washington State University วันที่ 20 ต.ค. 2558 Link: http://www.sciencedaily.com/releases/2015/10/151020103702.ht นักวิทยาศาสตร์จาก Washington State University และ University of Idaho ศึกษา การเพาะปลูกบนดาวอังคาร

Read more

เพราะเหตุใด? ในอวกาศมีก๊าซออกซิเจนน้อยมาก

ที่มา: Science Magazine วันที่ 5 พ.ค. 58http://news.sciencemag.org/chemistry/2015/05/why-there-so-little-breathable-oxygen-space ออกซิเจนซึ่งเป็นก๊าซที่มีความจำเป็นต่อสิ่งมีชีวิต แต่ปรากฏว่าออกซิเจนเป็นก๊าซที่หาได้ ยากมากในอวกาศ ในปี พ.ศ. 2541 องค์การ NASA ได้ปล่อยดาวเทียมซึ่งมีเป้าหมายในการ ค้นหาโมเลกุลของก๊าซออกซิเจนในอวกาศ แต่ปรากฏว่าดาวเทียมดังกล่าวไม่พบก๊าซออกซิเจน ในอวกาศนอกจากในบริเวณโลก การทดลองบนภาคพื้นดินหนึ่งได้พบว่า

Read more

ระบบการตรวจสอบการถ่ายโอนเชื้อเพลิงในสภาวะที่ไร้แรงโน้มถ่วง

ที่มา: http://www.sciencedaily.com/releases/2014/10/141024192710.htm วันที่ 24 ตุลาคม 2557 การถ่ายโอนน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีความเย็นจัดจากถังหนึ่งไปยังอีกถังหนึ่งโดยไม่มีการเปลี่ยนสถานะใน อวกาศที่มีแรงโน้มถ่วงเป็นศูนย์ซึ่งอาจจะเป็นความจริงได้ในอนาคตอันใกล้ Rudy Werlink วิศวกรระบบด้านการทดสอบของเหลวและการพัฒนาเทคโนโลยี จาก NASA’s Kennedy Space Center รัฐ Florida ได้พัฒนาระบบเซ็นเซอร์ซึ่งจะใช้ในการทดสอบการบินแบบ Suborbital

Read more

NASA ทดสอบการพิมพ์ 3 มิติ บนอวกาศ

ที่มา:  Alexandra Witze นิตยสาร Nature ฉบับวันที่ 11 กันยายน 2557 NASA จัดส่งเครื่องพิมพ์ 3 มิติไปยัง สถานีอวกาศนานาชาติ (International Space Station) เป็นครั้งแรกในช่วงวันที่ 19 กันยายน

Read more

น้ำบนดวงจันทร์

ที่มา: http://scitechdaily.com/new-study-reveals-amount-water-present-moon-may-overestimated/ 2 เมษายน 2557 เทคโนโลยีใหม่ที่นำมาตรวจสอบตัวอย่างหินดวงจันทร์ แสดงให้เห็นว่าไฮโดรเจนมีปริมาณ ค่อนข้างสูงในผลึกอะพาไทต์ ซึ่งขัดแย้งกับทฤษฎีจุดเริ่มต้นของดวงจันทร์ ทีมงานของนักวิจัย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ Jeremy Boyce วิทยาลัยยูซีแอล สาขาโลก ดาวเคราะห์ และวิทยาศาสตร์อวกาศ (Department of Earth,

Read more

แถบทางม้าลายในช่องว่างแวนอัลเลน

ที่มา: http://scitechdaily.com/ven-allen-probes-reveal-zebra-stripes-in-earths-inner-radiation-belt วันที่ 20 มีนาคม 2557 นาซาพบว่า แถบรังสี (Van Allen Radiation belt) ขนาดใหญ่ที่ล้อมรอบโลกเราอยู่นั้น ประกอบไป ด้วยอิเลคตรอนที่มีพลังงานสูง โดยแถบรังสี นี้เรียงตัวกันเหมือนลายทางม้าลาย และเชื่อว่าเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้โลกหมุนตัว ในชั้นบรรยากาศที่ปกคลุมโลกเรานั้น ประกอบไปด้วยรังสีและอนุภาคพลังงานสูง ทั้งที่ส่งผ่านมาจากดวงอาทิตย์และจากแหล่งอื่นอันไกลโพ้น

Read more