ทิศทางและนโยบายและความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา

กลุ่มประเทศในทวีปลาตินอเมริกาและหมู่เกาะทะเลแคริบเบียน ประกอบด้วย 33 ประเทศ ด้วยความหลากหลายของภูมิประเทศ ประวัติศาสตร์ และองค์ประกอบทางสังคมทำให้มีความเหลื่อมล้ำ หลายๆ อย่างระหว่างประเทศในทวีปนี้ รวมถึงความสามารถในการ แข่งขันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม สิ่งที่หลายๆ ประเทศในภูมิภาคนี้ซึ่งเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาให้ความสำคัญคือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการส่งเสริมนวัตกรรม ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาด้านเศรฐกิจของ ประเทศ สามารถสรุปได้ดังนี้ นโยบายด้านนวัตกรรม

Read more

ทิศทางและแนวโน้มนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศแคนาดา

    นาย Justin Trudeau ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศแคนาดาในเดือนพฤศจิกายน 2558 หลายฝ่ายเชื่อว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีสำหรับประเทศ รวมถึง วงการวิทยาศาสตร์ของประเทศ  อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าเขายังมีอีกหลายอย่างที่ต้องทำ เพื่อผลักดัน ให้ประเทศแคนาดากลับมาเป็นประเทศผู้นำในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโลกอีกครั้ง  รัฐบาลแคนาดาชุดก่อนภายใต้การดูแลของนาย Stephen Harper นายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นรัฐบาลที่มีการเติบโตโดยปิดกั้นตัวออกจากประชาชน อำนาจกระจุกตัวอยู่ในมือของนายกรัฐมนตรีและสำนักงานนายกรัฐมนตรี

Read more

ทิศทางและนโยบายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศสหรัฐอเมริกา

การเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาได้เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้ว แม้ว่าจะยังไม่มีการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ แต่ผลการเลือกตั้งก็ชี้ชัด ว่า Donald Trump จะเป็น ประธานาธิบดีคนที่ 45 ของสหรัฐอเมริกา วงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความเกี่ยวข้องกับ นโยบายสาธารณะ และแน่นอนการจัดลำดับความสำคัญของผู้นำประเทศ ย่อมมีผลกระทบกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมาก วารสาร ScienceNews ได้นำเสนอเกี่ยวกับจุดยืน ของว่าที่ประธานาธิบดีของสหรัฐฯ คนใหม่ภายใต้สาขาวิทยาศาสตร์ 7

Read more