ยุทธศาสตร์การลงทุนเพื่อผลักดันการวิจัย และเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ปี 2014

ที่มา: Office of Science and Technology Policy http://www.whitehouse.gov/ostp/rdbudgets ประธานาธิบดีโอบามาได้จัดสรรงบประมาณปี ค.ศ. 2014 โดยมุ่งเน้นที่การลงทุนในองค์กรด้านการวิจัยและ พัฒนา และการลงทุนในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) ซึ่งเป็นไปตาม แผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาล เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการเจริญ-

Read more

คณะที่ปรึกษาทำเนียบขาวขอให้หน่วยงานวิจัยเปิดรับความท้าทายมากขึ้น

ที่มา: Jeffrey Mervis, Science 7 ธันวาคม พ.ศ. 2555  รายงานฉบับล่าสุดโดยคณะที่ปรึกษาทำเนียบประธานาธิบดีขอให้หน่วยงานวิจัยต่างๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกายอมรับความท้าทายมากขึ้น โดยการสนับสนุนงานวิจัยสหวิทยาการ (Interdisciplinary research) และงานวิจัยที่มีความเสี่ยงสูงโดยใช้นักวิจัยที่มีศักยภาพหรือมีภาพรวมผลการดำเนินงานที่น่าเชื่อถือ (Track record) รายงานฉบับหนึ่งของที่ปรึกษาประธานาธิบดีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (PCAST) ได้ระบุไว้ว่าแม้ว่าองค์กร National

Read more

หนทางถอนทุนจากงานวิจัยวิชาการ

ที่มา: David Malakoff, Science ฉบับวันที่ 15 ก.พ. 2556     เนื่องจากแรงขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความสามารถของมหาวิทยาลัยที่เน้นการทำวิจัย เช่น Stanford University เมือง Palo Alto มลรัฐ California ซึ่งเป็นผู้กำเนิดธุรกิจหลายๆ

Read more