การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กับละครเพลง

ที่มา: Perry Chiaramonte March 31, 2014 http://www.foxnews.com/politics/2014/03/31/climate-change-to-make-it-off-roadway-debut-thanks-to-national-science/ http://nsf.gov/awardsearch/showAward?AWD_ID=1010974 National Science Foundation (NSF) ใช้งบประมาณราว 700,000 เหรียญสหรัฐฯ กับละครเพลงเรื่อง “The Great Immensity” ซึ่งทำให้รัฐสภาเกิดคำถามขึ้น

Read more