ความสำเร็จของการทดลองมดลูกประดิษฐ์แทนการตั้งครรภ์ธรรมชาติ

นักวิจัยได้เผยแพร่ความสำเร็จในการ ทดลองมดลูกประดิษฐ์กับลูกแกะ ในวารสารวิทยาศาสตร์ Nature Communications ฉบับวันที่ 25 เมษายน 2560 โดยในการทดลองนี้ นักวิทยาศาสตร์ได้ทดลองมดลูกประดิษฐ์กับลูกแกะที่คลอดก่อนกำหนด ซึ่งเทียบเท่าได้กับทารกอายุ 23 – 24 สัปดาห์ พบว่าลูกแกะเติบโตในมดลูกประดิษฐ์อย่างปกติหลังจากที่ถูกย้ายมาไว้ในมดลูกประดิษฐ์แล้วหนึ่งเดือน Alan Flake หนึ่งในคณะนักวิจัยและแพทย์ผู้ทำคลอดคาดว่า

Read more

การแพทย์ยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยี

  (ที่มา: Linda Brookes, http://www.medicalnewstoday.com/articles/317022.php) การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิตอลอย่างก้าวกระโดดทำให้เกิดการพัฒนาอุปกรณ์หลากหลายเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน เทคโนโลยีดิจิตอลทางการแพทย์ก็เช่นเดียวกันมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาโรค รองรับการให้บริการผู้ป่วย และการจัดการบริหารงานของระบบโรงพยาบาล จากการสำรวจของ American Medical Association แพทย์ส่วนใหญ่เชื่อว่าการใช้อุปกรณ์ดิจิตอลเพื่อสุขภาพจะช่วยเพิ่มความสามารถในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้ ไม่ว่าจะเป็นระบบการแพทย์ทางไกล (remote monitoring) แอพพลิเคชั่นด้านสุขภาพ (mHealth)

Read more

การฝึกอบรมด้าน Medical Informatics

สมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (Association of Thai Professionals in America and Canada – ATPAC) ร่วมกับสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อเรื่อง:

Read more