การพัฒนาแผ่นเข็มที่ติดกับผิวหนังปลูกถ่ายได้

ที่มา: สรุปจาก Kate Yandell, Stcking Power, the Scientist, July 2013 วิศวกรชีวภาพชื่อ Jeffrey Karp ซึ่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่ Harvard Medical School และ Brigham and women’s

Read more

วิธีการผลิตแบบ Additive

ที่มา: Martin LaMonica, MIT Technology Review ฉบับเดือนเมษายน 2556 GE บริษัทผู้ผลิตที่ใหญ่ที่สุดในโลก กำลังพัฒนาการผลิตแบบการพิมพ์ 3 มิติเพื่อการผลิตเครื่องบินเจ็ท บริษัท General Electric (GE) กำลังปฏิรูปการผลิตชิ้นส่วนครั้งใหญ่ โดยแผนกผลิตอุปกรณ์เครื่องบินของ GE

Read more

การพลิกตัวของโพลิเมอร์สู่การผลิตพลังงาน

  ที่มา: วารสาร C&EN ฉบับวันที่ 14 มกราคม 2556 โดย Lauren Wolf  วัสดุศาสตร์: การพลิกตัวของวัสดุเมื่อทำปฏิกิริยา กับน้ำจะถูกแปรสภาพเป็นพลังงาน นักวิทยาศาสตร์เคยประสบปัญหาเป็นเวลานาน ในการออกแบบแบตเตอรี่และเซนเซอร์ที่สามารถเพิ่มพลังงานเองได้หลังจากได้รับพลังงานจากธรรมชาติ เช่น พลังงานจากแสง ความร้อน หรือแม้แต่จากการเคลื่อนไหว

Read more