เปิดประตูวิทยาศาสตร์สู่ภูมิภาคลาตินอเมริกา

ภาพรวมของประเทศในกลุ่มลาตินอเมริกา ลาตินอเมริกา เป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายทั้งในแง่ภาษา วัฒนธรรม สภาพอากาศ ฯลฯ จำนวนประชากรในภูมิภาคนี้มีมากกว่า 600 ล้านคน และมีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 6.27 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ จากในอดีตลาตินอเมริกามีความเชื่อทางเทววิทยา โดยนำมาเชื่อมโยงกับประเด็นต่างๆ ทางสังคม รัฐบาลในหลายๆ ประเทศได้พยายามที่ผลักดันให้ประเทศของตนมีความโดดเด่นบนเวทีโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

Read more

AAAS Science Diplomacy 2017 การประชุมการทูตวิทยาศาสตร์ประจำปี พ.ศ. 2560

งานสัมมนา AAAS Science Diplomacy เป็นงานสัมมนาประจำปี จัดโดยหน่วยงาน American Association for the Advancement of Science (AAAS) มีประเด็นหารือสำคัญเกี่ยวกับการทูตวิทยาศาสตร์ และมีกลุ่มเป้าหมาย ของงานสัมมนาคือ นักวิทยาศาสตร์ ผู้มีส่วนในการตัดสินใจเชิงนโยบาย นักการทูต

Read more

จับตาอนาคต AI ในประเทศกลุ่มลาตินอเมริกา

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีขั้นสูงมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมหุ่นยนต์, AI, 4D Print เป็นต้น ซึ่งประเทศในลาตินอเมริกาให้ความสำคัญกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเหล่านี้เช่นเดียวกัน ถึงแม้ว่าความก้าวหน้าในงานวิจัยและพัฒนายังเป็นรองเมื่อปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาก็ตาม แต่ทั้งนี้หลายประเทศในลาตินอเมริกาพยายามผลักดันเพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนาและโอกาสทางธุรกิจ บริษัท Wizeline เปิดตัวโครงการ Artificial Intelligence Academy ในประเทศเม็กซิโก ที่มา: Business Wizeline, November

Read more

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเด่นในปี 2559 ของประเทศในกลุ่มลาตินอเมริกา

ไข้หวัดซิก้า ข่าวที่ทำให้เราได้ยินเกี่ยวกับประเทศในกลุ่มลาตินอเมริกาบ่อยมากที่สุดในช่วงปี 2559 คือ ข่าวเกี่ยวกับการระบาดของไวรัสซิก้า ซึ่งมีผลกระทบต่อผู้ที่ตั้งครรภ์กว่า 650,000 คนในภูมิภาค และยังส่งผลให้เกิดกระแสความวิตกกังวลไปทั่วโลกหากโรคนี้ระบาดไปยังภูมิภาคอื่นๆ สิ่งหนึ่งที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์สับสนมากที่สุดคือผลกระทบที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ โดยร้อยละ 75 ของเด็กที่เกิดมามีขนาดศรีษะเล็กกว่าปกติสืบเนื่องมาจากไวรัสซิก้าพบอยู่ในเขตตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศบราซิล แม้ว่า ขณะนี้นักวิทยาศาสตร์จะยังไม่สามารถคิดค้นไวรัสสำหรับไวรัสซิก้าได้ แต่นักวิทยาศาสตร์ต่างวิเคราะห์จากแบบจำลองในคอมพิวเตอร์ไว้ว่า การระบาดของไวรัสซิก้าจะค่อยๆ หายไป เนื่องจาก เชื้อไวรัสสามารถอยู่ในระบบร่างกายได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

Read more

ทิศทางและนโยบายและความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา

กลุ่มประเทศในทวีปลาตินอเมริกาและหมู่เกาะทะเลแคริบเบียน ประกอบด้วย 33 ประเทศ ด้วยความหลากหลายของภูมิประเทศ ประวัติศาสตร์ และองค์ประกอบทางสังคมทำให้มีความเหลื่อมล้ำ หลายๆ อย่างระหว่างประเทศในทวีปนี้ รวมถึงความสามารถในการ แข่งขันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม สิ่งที่หลายๆ ประเทศในภูมิภาคนี้ซึ่งเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาให้ความสำคัญคือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการส่งเสริมนวัตกรรม ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาด้านเศรฐกิจของ ประเทศ สามารถสรุปได้ดังนี้ นโยบายด้านนวัตกรรม

Read more

ระบบการดูแลสุขภาพในประเทศละตินอเมริกาและแคริบเบียน

ที่มา: Enrique Rivero Link: http://newsroom.ucla.edu/releases/latin-american-caribbean-health-systems-need- more-investment-as-populations-age ปัจจุบันประเทศต่าง ๆ  ได้มีการปรับและหารูปแบบระบบบริการ สุขภาพที่ดี เหมาะสม  และมีประสิทธิภาพสำหรับประชาชน ซึ่งการดูแล สุขภาพเป็นปัญหาใหญ่ของประชาชนและเป็นโจทย์ข้อใหญ่ของรัฐบาลแต่ละ ประเทศที่จะต้องตอบโจทย์ด้วยระบบการดูแลสุขภาพต่างๆ กัน จากการ – ศึกษาของ UCLA

Read more

การศึกษาพันธุ์ไม้พื้นเมืองเพื่อแก้ปัญหาการกัดเซาะและตะกอนในคลองปานามา

ที่มา: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo Link: https://www.sciencedaily.com/releases/2016/08/160808150534.htm ป่าไม้เป็นศูนย์รวมความหลากหลายทางชีวภาพที่สำคัญที่สุดในโลก เป็นปัจจัยหลักที่เกื้อกูลการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ทั้งยังช่วยควบคุมสภาพอากาศให้มีความเหมาะสม เนื่องจาก เป็นแหล่งดูดซับและกักเก็บคาร์บอน พื้นที่ป่าทุติยภูมิ (Secondary

Read more

Super Bacteria ใน บริเวณชายทะเลเมือง Rio de Janeiro ประเทศบราซิล

ที่มา: MercoPress วันที่ 13 มิ.ย. 2559 Link: http://en.mercopress.com/2016/06/13/us-and-brazil-studies-confirm-the-presence-of-the-super- bacteria-in-rio-beaches-and-lagoons นักวิทยาศาสตร์ค้นพบ “Super Bacteria” บริเวณชายหาดเมือง Rio de Janeiro ที่จะใช้จัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำโอลิมปิกและในทะเลสาบที่จะใช้จัดการแข่งขัน กีฬาพายเรือแคนนู ในวันที่ 5

Read more

เปิด “กล่องดำ” วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนา

ที่มา: http://www.scidev.net/global/policy/feature/black-boxes-science-development.html Francisco Sagasti เป็นผู้มีอำนาจแสดงความคิดเห็นในการหารือ ระดับนานาชาติที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนา เขาเป็นชาวเมืองลิมา ประเทศเปรู งานของเขา คือ ให้คำ ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดลำดับความสำคัญด้านวิทยาศาสตร์และการ พัฒนาในประเทศในกลุ่มลาตินอเมริกาและประเทศที่กำลังพัฒนาอื่นๆ Sagasti ให้คำแนะนำแก่หน่วยงานและองค์กรระดับนานาชาติทั้ง จาก ภาครัฐและเอกชน

Read more