สื่อแคนาดาเปิดตัวการใช้ AMP

Accelerated Mobile Pages หรือ AMP เทคโนโลยีที่ Google ได้ พัฒนาเพื่อให้ดาวน์โหลด เว็บไซต์จากสมาร์ทโฟนได้ เร็วขึ้นถึง 4 เท่า แต่ใช้ data น้อยลง นวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากความก้าว หน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และ  เทคโนโลยีที่ไม่หยุดยั้ง ก่อให้เกิดความ

Read more

การเชื่อมโยง Platforms เพื่อการแบ่งปันและ วิเคราะห์ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของโลก

ที่มา: ประชุม หัวข้อ Linking International Science, Technology and Innovation (STI) Knowledge Platforms and Analytic วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ

Read more

National Science Board ของสหรัฐฯ ได้จัดทำ app ข้อมูลตัวชี้วัดด้าน science and engineering ขึ้นแสดงบน iPad แล้ว

ที่มา: www.nsf.gov National Science Board (NSB) ได้ประกาศเปิดตัวโครงการตัวชี้วัดด้าน Science and Enginnering for iPad โดยการประยุกต์ใช้ดังกล่าว ได้แสดงเนื้อหาของ Science and Engineering Indicators (SEI) ของปี

Read more

สหรัฐฯ รับความเห็นเพื่อกำหนดกรอบการพัฒนาด้านความมั่นคงทางไซเบอร์เบื้องต้น

ที่มา J. Michael Daniel, Dr. Patrick Gallagher www.nist.gov ประธานาธิบดีโอบามาได้กล่าวไว้เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2013 ว่า “อเมริกาเผชิญกับการคุกคามจากการโจมตีทางไซเบอร์ที่เพิ่มมากขึ้น แฮคเกอร์ได้โจรกรรมข้อมูลส่วนตัวและเจาะลึกเขาไปดูอีเมล์ส่วนตัวของประชาชน ต่างชาติและบริษัทต่างชาติยังขโมยความลับของบริษัทของเราศัตรูของเรายังเพิ่มความพยายามก่อวินาศกรรมระบบสายส่งไฟฟ้าสถาบันการเงิน และระบบควบคุมการจราจรทางอากาศของสหรัฐฯ หากมองย้อนหลังอาจสงสัยว่าทำไมเราไม่ได้ทำอะไรเพื่อเผชิญหน้ากับการคุกคามที่ต่อความมั่นคงและเศรษฐกิจของเรา และตอนนี้ ผมได้ลงนามในคำสั่งคณะบริหารให้มีการสร้างความเข้มแข็งแก่ระบบคุ้มครองไซเบอร์โดยเพิ่มการแบ่งปันข้อมูลพัฒนามาตรฐานเพื่อคุ้มครองความมั่นคงของประเทศ

Read more

ระบบจอสัมผัสที่จดจำผู้ใช้

ที่มา: วารสาร Popular Science ประจำเดือน เมษายน 2013 โดย Nicole Dyer โดยปกติ ระบบจอสัมผัสจะทำงานเมื่อมีวัตถุมาสัมผัสแล้วทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกระแสไฟฟ้า คลื่นเสียง หรือคลื่นแสง ทำให้สามารถระบุตำแหน่งบนจอภาพให้กับโปรแกรมที่กำลังทำงานได้โดยไม่สนใจว่าใครเป็นผู้ใช้ แต่ล่าสุด นักวิจัยจากศูนย์วิจัยของ Walt Disney ณ

Read more

PCAST ทบทวนการประเมินเครือข่ายและ R&D ด้าน InfoTech

PCAST หรือสภาที่ปรึกษาประธาธิบดีสหรัฐฯ ด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (the President’s Council of Advisors on Science and Technology)  (ซึ่งแต่งตั้งนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรให้ทำหน้าที่ให้ข้อแนะนำแก่ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ)   ได้จัดทำรายงานทบทวนเสนอต่อประธานาธิบดีและสภาผู้แทนฯในหัวข้อ  “การวางแผนอนาคตดิจิตอล: การวิจัยและพัฒนาที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลกลางด้านเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศ” (Designing

Read more