มาตรการเผยแพร่และตรวจสอบข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพและข้อมูลวิทยาศาสตร์การแพทย

“ตำรายารักษาโรคมะเร็ง หายขาดโดยไม่คาดคิด เชื้อมะเร็งจะหายภายใน 6 วัน” “มลรัฐเท็กซัสถูกปิดหลังจากที่มีการตรวจพบเชื้ออีโบลาในสมาชิก 5 คนในครอบครัวเดียวกัน” “ข้าวปลอมมีจริง ทำมาจากพลาสติก ไนจีเรียตรวจจับได้กว่า 100 ถุง” ข้อมูลข่าวสารเหล่านี้คงเคยผ่านหูผ่านตาของผู้อ่านมาบ้างไม่มากก็น้อยสำหรับบางคน ข้อมูลข่าวสารเหล่านี้อาจจะกระตุ้นความสงสัยให้ฉุกคิดว่าเชื่อถือได้จริงหรือไม่ แต่สำหรับอีกหลายๆ คนกลับพร้อมที่ปักใจเชื่อว่าข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นคือความจริงโดยทันที ข้อมูลบางอย่างนอกจากจะก่อให้เกิดการเข้าใจผิดหรือความวิตกกังวลโดยใช่เหตุแล้ว ข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับสุขภาพและการแพทย์ หากถูกนำเอาไปปฏิบัติใช้จริง

Read more

แนวความคิด “one health” และการทูตวิทยาศาสตร์ Broadening the Tent: A One Health Approach to Global Health Diplomacy

ความหมายของแนวความคิด “one health” คือ สุขภาพของมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม มีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด ดังนั้น ในการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของมนุษย์ เราจะต้องให้ความสำคัญกับระบบนิเวศน์รอบตัวเราด้วย World Health Organization ได้กล่าวถึง การทูตเพื่อสุขภาพระดับโลก (global health diplomacy) ไว้ว่า

Read more

ระบบการดูแลสุขภาพในประเทศละตินอเมริกาและแคริบเบียน

ที่มา: Enrique Rivero Link: http://newsroom.ucla.edu/releases/latin-american-caribbean-health-systems-need- more-investment-as-populations-age ปัจจุบันประเทศต่าง ๆ  ได้มีการปรับและหารูปแบบระบบบริการ สุขภาพที่ดี เหมาะสม  และมีประสิทธิภาพสำหรับประชาชน ซึ่งการดูแล สุขภาพเป็นปัญหาใหญ่ของประชาชนและเป็นโจทย์ข้อใหญ่ของรัฐบาลแต่ละ ประเทศที่จะต้องตอบโจทย์ด้วยระบบการดูแลสุขภาพต่างๆ กัน จากการ – ศึกษาของ UCLA

Read more

ความล้ำหน้าของเทคโนโลยีด้านการแพทย์ด้วยโฮโลแกรม (Hologram)

ที่มา: U.S.News & world report โดย Nicole P.Oran ผู้แปล: นส.ณิชชา ตันติศิรินทร์ ปัจจุบันนี้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทในทุกย่างก้าวของมนุษย์และมีแนวโน้มที่เพิ่มความสำคัญมากขึ้น ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นตัวบ่งชี้ว่ามนุษย์กำลังก้าวไปสู่โลกอนาคต มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและแยกขาดจากกันไม่ได้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาและประยุกต์ให้สามารถ ตอบสนองความต้องการและความจำเป็นของมนุษย์ที่หลากหลาย ตัวอย่างของการพัฒนาหนึ่ง คือ สื่อการเรียน การสอนทางการแพทย์ที่กำลังถูกพัฒนาด้วยความร่วมมือของ

Read more

อันตรายจากสารให้ความหวาน

ที่มา: Rachel Ehrenberg นิตยสาร Science News ฉบับวันที่ 18 ตุลาคม 2557 การบริโภคสารให้ความหวานอาจก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพสำหรับที่ผู้ต้องการลด ความอ้วน จากการศึกษาในหนูทดลองและใน กลุ่มคนจำนวนหนึ่ง พบว่า สารให้ความหวานจะ เข้าไปมีบทบาทต่อเชื้อ จุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลต่อ การเปลี่ยนแปลงกระบวนการเผาผลาญอาหาร และอาจก่อให้เกิดโรคอ้วนและโรคเบาหวาน

Read more

สุขภาพของผู้อาศัยในบริเวณบ่อก๊าซธรรมชาติ

ที่มา: http://scitechdaily.com/  วันที่ 10 กันยายน 2557 จากการศึกษาของมหาวิทยาลัย Yale พบว่าการขุดเจาะก๊าซธรรมชาติอาจเพิ่มความเสี่ยงทางด้านสุขภาพแก่ผู้พักอาศัยในบริเวณที่มีการสกัดก๊าซ มหาวิทยาลัย Yale รายงานว่า ปัจจุบันมีการขุดเจาะก๊าซธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นใกล้กับแหล่งที่อยู่อาศัย โดยใช้เทคนิคที่เรียกว่า Hydraulic Fracturing หรือเรียกสั้นๆว่า Fracking ทำให้ก่อให้เกิดปัญหาทางสุขภาพมากขึ้น กรมคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Read more

แผ่นชิปอวัยวะ

ที่มา: Britt E. Erickson นิตยสาร Chemical & Engineering News ฉบับวันที่ 11 สิงหาคม 2557 ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางด้านวัสดุศาสตร์, ไมโครฟลูอิดิกส์ (Microfluidics), ระบบชีววิทยา และ เทคโนโลยีเซลล์ต้นกำเนิด ทำให้นักวิจัยสามารถประดิษฐ์ชิปที่มีการเลียนแบบอวัยวะของมนุษย์ได้

Read more