เป้าหมายในการแก้ไขปัญหา มลพิษในประเทศบราซิล

ที่มา: Herton Escobar, American Association for the Advancement of Science (AAAS) วันที่ 28 กันยายน 2558 Link: http://news.sciencemag.org/latin-america/2015/09/brazil-s-climate-targets-fail-impress-experts ปัญหาภาวะโลกร้อนในปัจจุบันมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น สืบเนื่องมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก ครัวเรือน

Read more

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กับละครเพลง

ที่มา: Perry Chiaramonte March 31, 2014 http://www.foxnews.com/politics/2014/03/31/climate-change-to-make-it-off-roadway-debut-thanks-to-national-science/ http://nsf.gov/awardsearch/showAward?AWD_ID=1010974 National Science Foundation (NSF) ใช้งบประมาณราว 700,000 เหรียญสหรัฐฯ กับละครเพลงเรื่อง “The Great Immensity” ซึ่งทำให้รัฐสภาเกิดคำถามขึ้น

Read more

ยืนยันโลกร้อนขึ้น

ที่มา:  JYLLIAN KEMSLEY, C&EN, October 7, 2013 นักวิจัยกล่าวว่า  จากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มีรายงานโลกล่าสุดยืนยันว่าโลกร้อนขึ้น   คณะทำงานของ United Nations   ได้รายงานว่า   โลกกำลังร้อนขึ้นและมีมนุษย์เป็นสาเหตุหลักสำคัญ โดยอ้างจากผลการศึกษาทางฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศจากรายงานฉบับเต็มของ UN’s intergovernmental; Panel on

Read more