แนวโน้มผู้บริโภคในอนาคต

โดย Oscar Rousseau วันที่ 3 ม.ค. 2560 ที่มา: http://www.globalmeatnews.com/Analysis/Food-trend-predictions-for-2017 1. อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารออร์แกนิก (Organic food) จะเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น จากข้อมูลของ United States Organic Food

Read more

Lycopene อาจช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบตัน

  โดย:  Nathan Seppa จากนิตยสาร:  Science News  17 พฤศจิกายน 2555     นักวิจัยชาวฟินแลนด์ได้รายงานผลการวิจัยในนิตยสาร Neurology (9 ตุลาคม 2555) ว่า ผู้ชายที่มีระดับสาร lycopene

Read more

เชื้อไวรัสอีโบล่าอาจแพร่ทางอากาศได้: หมูสามารถส่งผ่านเชื้อไวรัสอีโบล่าไปยังไพรเมตโดยไม่มีการสัมผัสได้

  ที่มา: ScienceNews ฉบับวันที่ 15 ธันวาคม 2555 โดย Tina Hesman Saey      ผลจากการศึกษาวิจัยใหม่สรุปว่า เชื้อไวรัสอีโบล่า (Ebola) สามารถแพร่กระจายทางอากาศจากหมูไปสู่ macaque (ค่าง หรือลิงกัง)

Read more

FDA เสนอระบบมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารเพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากการบริโภคอาหาร (Foodborne Illness)

       องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration) ได้เสนอระเบียบใหม่ ด้านความปลอดภัยทางอาหารเพื่อช่วยป้องกันโรคที่เกิดจากการบริโภคอาหาร (Foodborne Illness) จำนวนสองฉบับภายใต้กฎหมายที่เรียกว่า The FDA Food Safety Modernization Act

Read more

แนวคิดพัฒนาประเทศไทยจาก ATPAC: อาหารไร้สารกลูเตนและโอกาสของประเทศไทย

ความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) หมายถึง การมีปริมาณอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการ มีอาหารที่ปลอดภัยต่อร่างกาย และการมีสารอาหารที่นำไปสู่สุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงและการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ ใน รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจาก วอชิงตันฉบับที่แล้ว ได้นำเสนอบทความเกี่ยวกับการใช้สารทดแทนเกลือในอาหารเพื่อรักษาโรคและลดโอกาสเสี่ยงเป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วน และโรคอื่นๆ ที่อาจจะตามมาจากการรับประทานเกลือโซเดียมในปริมาณมากๆ ฉบับนี้ ขอนำเสนอการพัฒนาอาหารไร้สารกลูเตน (Gluten-free food) ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมและมีแนวโน้มว่าจะเป็นที่นิยมมากขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก ถือเป็นโอกาสหนึ่ง ของประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเกษตรกรรมและเป็นแหล่งอาหารสำคัญแห่งหนึ่งของโลก

Read more

แนวคิดพัฒนาประเทศไทยจาก ATPAC

           สมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (Association of Thai Professionals in America and Canada – ATPAC) เป็นสมาคมที่รวบรวมกลุ่มนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และนักวิชาชีพอื่นๆ คนไทย ผู้มีเจตนารมย์ในการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

Read more