ประธานาธิบดีโอบามาเปิดเผยการริเริ่มโครงการ ConnectED เพื่อนำนักเรียนอเมริกันเข้าสู่ยุคดิจิตอล

ที่มา: Whitehouse.gov วันที่ 6 เดือนมิ.ย. 2556 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ประธานาธิบดีโอบามาได้แถลงถึงข้อมูลโครงการ ConnectED ซึ่งจะผลักดันให้นักเรียนอเมริกันร้อยละ 99 มีบรอดแบนด์และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงใช้งานภายในเวลา 5 ปีข้างหน้า โดยประธานาธิบดีโอบามาได้เรียกร้องไปยัง Federal

Read more

มีผู้สำเร็จการศึกษาใหม่กว่าหนึ่งล้านคนภายใต้โปรแกรมการศึกษา STEM ในหนึ่งทศวรรษข้างหน้า

รัฐบาลโอบามาได้ประกาศเพิ่มปริมาณเป้าหมายของนักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (Science, Technology, Engineering, and Mathematics: STEM) ให้เป็นจำนวนหนึ่งล้านคนในหนึ่งทศวรรษ และกำหนดเป็นเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ชื่อว่า Cross-Agency Priority (CAP) goal ซึ่งมุ่งเน้นในการประสานงาน และสนับสนุนหาวิธีการที่ดีที่สุดจากทุกหน่วยงานที่มีส่วนร่วม เพื่อทำภารกิจให้เสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมายที่วางไว้

Read more

รัฐบาลประธานาธิบดีโอบามาประกาศแผนการขั้นต่อไปตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาลในการพัฒนาคุณภาพครูเป็นจำนวน100,000 คน เพื่อให้มีความเป็นเลิศในการสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ที่มา: www.ostp.gov, Obama Administration Announces New Steps to Meet President’s Goal of Preparing 100,000 STEM Teachers        เมื่อวันที่

Read more