10 ประเทศผู้นำทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่มา: Geoffrey Giller วันที่ 8 พฤษภาคม 2014 http://blogs.scientificamerican.com/not-bad-science/2014/05/08/is-it-possible-to-forget-investigating-the-suppression-of-memories/ เมื่อเดือนเมษายน 2557 ที่ผ่านมา  World Economic Forum ได้จัดทำรายงานประจำปีทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่ 13 โดยรวบรวมข้อมูลจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกนำมาจัดอันดับของนานาประเทศในด้านความรวดเร็วของระบบเครือข่ายปริมาณการใช้อินเตอร์เน็ตและสมาร์ทโฟน โดยที่โครงสร้างพื้นฐานของการสื่อสารเหล่านี้มีผลต่อผลักดันให้เศรษฐกิจมีการเติบโต

Read more

บทบาทของการศึกษาสาขา STEM ทางด้านความมั่นคง และความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต

ที่มา: Forbes วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 โดย Dr. Shane Shook, Chief Knowledge Officer and Global Vice President of Consulting จาก

Read more

สหรัฐฯ รับความเห็นเพื่อกำหนดกรอบการพัฒนาด้านความมั่นคงทางไซเบอร์เบื้องต้น

ที่มา J. Michael Daniel, Dr. Patrick Gallagher www.nist.gov ประธานาธิบดีโอบามาได้กล่าวไว้เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2013 ว่า “อเมริกาเผชิญกับการคุกคามจากการโจมตีทางไซเบอร์ที่เพิ่มมากขึ้น แฮคเกอร์ได้โจรกรรมข้อมูลส่วนตัวและเจาะลึกเขาไปดูอีเมล์ส่วนตัวของประชาชน ต่างชาติและบริษัทต่างชาติยังขโมยความลับของบริษัทของเราศัตรูของเรายังเพิ่มความพยายามก่อวินาศกรรมระบบสายส่งไฟฟ้าสถาบันการเงิน และระบบควบคุมการจราจรทางอากาศของสหรัฐฯ หากมองย้อนหลังอาจสงสัยว่าทำไมเราไม่ได้ทำอะไรเพื่อเผชิญหน้ากับการคุกคามที่ต่อความมั่นคงและเศรษฐกิจของเรา และตอนนี้ ผมได้ลงนามในคำสั่งคณะบริหารให้มีการสร้างความเข้มแข็งแก่ระบบคุ้มครองไซเบอร์โดยเพิ่มการแบ่งปันข้อมูลพัฒนามาตรฐานเพื่อคุ้มครองความมั่นคงของประเทศ

Read more