การพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีขนาดบางและเบาที่สุด

ที่มา: Massachusetts Institute of Technology วันที่ 26 กุมภาพันธ 2559 Link: https://www.sciencedaily.com/releases/2016/02/160226133603.htm ศ.ดร. Vladimir Bulovic รองอธิการบดีดานนวัตกรรม รวมกับ Annie Wang นักวิจัย และนักศึกษาปริญญาเอก

Read more

เชื้อเพลิงชีวภาพอาจไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อมอย่างที่คิด

ที่มา: Alister Doyle, 7 มกราคม พ.ศ. 2556,  http://www.reuters.com      การรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อต่อสู้กับวิกฤติโลกร้อนโดยการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuels) ให้เพิ่มมากขึ้น อันที่จริงอาจจะให้ผลที่แย่ลง จากการวิจัยล่าสุดรายงานว่า การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพได้ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ และเป็นสาเหตุของการตายของมนุษย์ก่อนเวลาอันควร ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 1,400 คนในยุโรปภายในปี

Read more