สรุปร่างงบประมาณ R&D ปี58 ของโอบามา

ในวันจันทร์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาจะต้องเสนอร่างงบประมาณ ซึ่งจัดทำขึ้นโดย  Office of Management and Budget (OMB) ให้แก่ รัฐสภาและสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณสำหรับปีงบประมาณถัดไป ที่จะเริ่มต้นขึ้นในวันที่ 1 ต.ค. ร่างงบประมาณของประธานาธิบดีนี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวนโยบายและการจัดลำดับความสำคัญของรัฐบาลของปีนั้นๆ และยังสามารถใช้เพื่อ วิเคราะห์ถึงแนวโน้มในอีก 5 ปีข้างหน้าได้อีกด้วย

Read more

ยุทธศาสตร์การลงทุนเพื่อผลักดันการวิจัย และเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ปี 2014

ที่มา: Office of Science and Technology Policy http://www.whitehouse.gov/ostp/rdbudgets ประธานาธิบดีโอบามาได้จัดสรรงบประมาณปี ค.ศ. 2014 โดยมุ่งเน้นที่การลงทุนในองค์กรด้านการวิจัยและ พัฒนา และการลงทุนในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) ซึ่งเป็นไปตาม แผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาล เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการเจริญ-

Read more

หน่วยงานวิทยาศาสตร์ของสหรัฐฯ เตรียมรับมือกับการตัดงบประมาณ

ที่มา: Meredith Wadman นิตยสาร Nature ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ในวันที่ 1 มีนาคม 2556 หน่วยงานวิทยาศาสตร์ต่างๆ ของสหรัฐฯ เช่น The US National Institutes of Health

Read more