สมองกับการจำแนกวัตถุ

ที่มา: Anne Trafton | MIT News Office วันที่ 5 ตุลาคม 2558 Link: http://news.mit.edu/2015/how-brain-recognizes-objects-1005 การมองเห็นจากตาคนเราจะเกิดขึ้นเมื่อมีแสงจากวัตถุสะท้อนเข้าสู่จอประสาทตา ข้อมูลจะส่งผ่าน ไปยังเส้นประสาทตา และเข้าสู่สมอง หลังจากนั้น สมองส่วนรับภาพจะแปลข้อมูลและสร้าง เป็นภาพวัตถุ

Read more

สมองของคนเราจะเป็นอย่างไรเมื่อเล่นวิดีโอเกมส์

โดย Leonardo Marengo http://latinamericanscience.org/2014/08/what-happens-in-our-brain-when-we-play-video-games/ วิดีโอเกมส์มีการผลิตขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในด้านสันทนาการ จากการสำรวจในปัจจุบัน คนจำนวนมากกว่า 1 พันล้านคน เล่นวิดีโอเกมส์ทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นในเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องเกมส์หรือโทรศัพท์มือถือ นักวิจัยจึงทำการศึกษาว่า เกิดอะไร ขึ้นในสมองของคนเมื่อคนเราเล่นวิดีโอเกมส์ และมีส่วนในการสนับสนุนการทำงานของระบบประสาท ของมนุษย์อย่างไร เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าวิดีโอเกมส์นั้นเป็นอุปกรณ์ที่มีอิทธิพลต่อการฝึกสมอง เปรียบ เสมือนกิจกรรมที่ฝึกทางกายภาพ

Read more

โครงการวิจัยด้านสมอง

ที่มา: Puneet Kollipara, Science News ฉบับเดือนพฤษภาคม 2556 โอบามาประกาศความตั้งใจในการพัฒนาเครื่องมือใหม่เพื่อการศึกษาวงจรประสาท การวิจัยด้านสมองกำลังเป็นที่สนใจมากยิ่งขึ้นในสหรัฐฯ เมื่อไม่นานมานี้ ประธานาธิบดีบารัค   โอบามาได้ประกาศให้การสนับสนุนในการพัฒนาเครื่องมือขั้นสูงในการศึกษาการทำงานของสมองของมนุษย์ในเดือนเมษายน 2556 โดยการวิจัยด้านสมองจะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Advancing Innovative Neuro-technology และมีงบประมาณ สนับสนุนถึง

Read more