ความสำเร็จของการทดลองมดลูกประดิษฐ์แทนการตั้งครรภ์ธรรมชาติ

นักวิจัยได้เผยแพร่ความสำเร็จในการ ทดลองมดลูกประดิษฐ์กับลูกแกะ ในวารสารวิทยาศาสตร์ Nature Communications ฉบับวันที่ 25 เมษายน 2560 โดยในการทดลองนี้ นักวิทยาศาสตร์ได้ทดลองมดลูกประดิษฐ์กับลูกแกะที่คลอดก่อนกำหนด ซึ่งเทียบเท่าได้กับทารกอายุ 23 – 24 สัปดาห์ พบว่าลูกแกะเติบโตในมดลูกประดิษฐ์อย่างปกติหลังจากที่ถูกย้ายมาไว้ในมดลูกประดิษฐ์แล้วหนึ่งเดือน Alan Flake หนึ่งในคณะนักวิจัยและแพทย์ผู้ทำคลอดคาดว่า

Read more

การตรวจสุขภาพแบบใหม่ในอนาคต

(ที่มา: Michael Liedtke, Associated Press, 2017) (Link: https://www.usnews.com/news/technology/articles/2017-01-17/new-prescription-doctor-offices -that-look-like-apple-stores) นาย Adrian Aoun ผู้ประกอบการทางด้าน Startup และมีความเชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในเขต Silicon Valley ประเทศสหรัฐฯ

Read more

การแพทย์ยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยี

  (ที่มา: Linda Brookes, http://www.medicalnewstoday.com/articles/317022.php) การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิตอลอย่างก้าวกระโดดทำให้เกิดการพัฒนาอุปกรณ์หลากหลายเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน เทคโนโลยีดิจิตอลทางการแพทย์ก็เช่นเดียวกันมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาโรค รองรับการให้บริการผู้ป่วย และการจัดการบริหารงานของระบบโรงพยาบาล จากการสำรวจของ American Medical Association แพทย์ส่วนใหญ่เชื่อว่าการใช้อุปกรณ์ดิจิตอลเพื่อสุขภาพจะช่วยเพิ่มความสามารถในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้ ไม่ว่าจะเป็นระบบการแพทย์ทางไกล (remote monitoring) แอพพลิเคชั่นด้านสุขภาพ (mHealth)

Read more

แนวความคิด “one health” และการทูตวิทยาศาสตร์ Broadening the Tent: A One Health Approach to Global Health Diplomacy

ความหมายของแนวความคิด “one health” คือ สุขภาพของมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม มีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด ดังนั้น ในการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของมนุษย์ เราจะต้องให้ความสำคัญกับระบบนิเวศน์รอบตัวเราด้วย World Health Organization ได้กล่าวถึง การทูตเพื่อสุขภาพระดับโลก (global health diplomacy) ไว้ว่า

Read more

โปรตีนที่มีความสำคัญในการแพร่เชื้อไข้เลือดออก

ที่มา: PLOS วันที่ 22 ตุลาคม 2558 Link: http://www.sciencedaily.com/releases/2015/10/151022161108.htm โรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาสำคัญทางด้านสาธาณสุขในหลายประเทศในเขตร้อนชื้น โดยมียุงลาย Aedes aegyti เป็นพาหนะนำเชื้อไวรัสเดงกี่ (Dengue virus) จากบุคคลหนึ่งไปสู่อีกบุคคลหนึ่ง ไวรัสเดงกี่มี ชีวิตและเพิ่มจำนวนภายในตัวของยุงลาย องค์การอนามัยโลกระบุว่า ประชากรมากกว่า

Read more

บทบาทที่คาดไม่ถึงของแคลเซียมในการลด การอักเสบระหว่างมีอาการปอดอักเสบเรื้อรัง

ภูมิคุ้มกันในร่างกายได้ปกป้องเราจากหลายโรคร้ายโดยที่เราไม่รู้ตัว แต่สำหรับเด็ก ทารกบางคนที่ขาดภูมิคุ้ม กันนี้หรือเกิดมาพร้อมกับยีนที่กลายพันธุ์ ความเจ็บป่วย และความตายเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวพวกเขามาก meคณะนักวิจัยจาก NYU Langone Medical Center ได้ค้นพบบทบาทที่สำคัญของ แคลเซียมที่ทำหน้าที่ส่งสัญญาณในการตอบโต้เชื่อโรคของระบบภูมิคุ้มกัน ซึ่งมีผลต่อโรค ติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อ Mycobacterium Tuberculosis ที่ก่อให้เกิดวัณโรค การศึกษาวิจัยนี้ ตีพิมพ์ในวารสาร

Read more