ผู้เชี่ยวชาญตระหนักว่า ประโยชน์ของ 3D Printing ต้องการการปรับปรุงให้เปิดกว้าง

ที่มา: www.AAAS.org เครื่องพิมพ์แบบ 3 D ซึ่งสามารถสนองความต้องการเฉพาะของผู้ใช้งาน กำลังขยายไปสู่การใช้งานของผู้ใช้ในบริษัทขนาดใหญ่ ห้องปฏิบัติการวิจัยในมหาวิทยาลัย และห้องปฏิบัติการในโรงรถที่บ้าน ทำให้ทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่นสามารถออกแบบและสร้างเครื่องมือใหม่ๆ ออกมาได้ โดยไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากหรือต้องใช้อุปกรณ์พิเศษ ลักษณะเสรีของเทคโนโลยีนี้สร้างความตื่นเต้นให้กับวงการวิทยาศาสตร์และการแพทย์ แต่จากการประชุมผู้เชี่ยวชาญ ขององค์การ AAAS ทีประชุมกล่าวว่า เทคโนโลยีดังกล่าวอาจมีประเด็นยุ่งยากทีควร ซึ่งประเด็นที่มีความกังวลและอาจเป็น ข้อกฏหมายก็คือ

Read more

โรงงานผลิตปืนแบบตั้งโต๊ะ

ที่มา: นิตยสาร C&EN สรุปมาจากบทความของ  Alexander H. Tullo วันที่ 30 September 2013 เครื่องพิมพ์ 3 มิติ สามารถสร้างได้เกือบทุกอย่าง แต่ที่กำลังเป็นที่กังวลก็คือการนำไปสร้างอาวุธปืน ความเห็นจากทั่วโลก เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ

Read more

เครื่องพิมพ์แบบ 3-D ยังมุ่งเน้นกลุ่มผู้บริโภคที่ซื้อเพื่อเป็นของเล่นมากกว่าเพื่อการใช้ในโรงงาน

ที่มา: Jessica Leber, What Yoda Taught Me about 3-D Printing, MIT Technology Review, Vol 116 No. 2 นิตยสาร MIT Technology

Read more

ผลงานสร้างสรรค์จากเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ

ที่มา: Christopher Barnatt http://www.explainingthefuture.com/3dprinting.html และ Brian http://www.hongkiat.com/blog/3d-printings/ การพิมพ์ 3 มิติ สามารถพิมพ์วัตถุออกมาได้โดยการสร้างหรือปูวัสดุที่ใช้ในการผลิตเป็นชั้นบางๆ หลายชั้นทับซ้อนกัน ชั้นวัสดุบางๆ จะค่อยๆ ก่อตัวขึ้นตามรูปทรงที่ได้ออกแบบไว้ จนกลายเป็นวัตถุตามที่ต้องการ เครื่องพิมพ์แบบ 3 มิติเพื่อ การพาณิชย์ถูกคิดค้นขึ้นครั้งแรกในปี

Read more

วิธีการผลิตแบบ Additive

ที่มา: Martin LaMonica, MIT Technology Review ฉบับเดือนเมษายน 2556 GE บริษัทผู้ผลิตที่ใหญ่ที่สุดในโลก กำลังพัฒนาการผลิตแบบการพิมพ์ 3 มิติเพื่อการผลิตเครื่องบินเจ็ท บริษัท General Electric (GE) กำลังปฏิรูปการผลิตชิ้นส่วนครั้งใหญ่ โดยแผนกผลิตอุปกรณ์เครื่องบินของ GE

Read more