ความร่วมมือ

หนึ่งในภาระกิจหลักของสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ คือการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา และประเทศในกลุ่มลาตินอเมริกา โดยที่ผ่านมา สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ ได้สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ไว้ดังนี้

Collaboration_tab_1โครงการ NASA DEVELOP
Collaboration_tab_2สมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกา
และแคนาดา (ATPAC)