วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในประเทศแคนาดา

Latin-tab-long

ประเทศแคนาดาเป็นหนึ่งในเขตอาณาของสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ หน่วยงานที่สำนักงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ ได้สร้างพันธมิตรและโครงการความร่วมมือ มีดังนี้

National Research Council Canada (NRC)

NRC is an agency of the Government of Canada, reporting to Parliament through the Minister of Industry. It is governed by a council of appointees drawn from its client community.

 

ข่าวสารเกี่ยวกับประเทศแคนาดา