วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในลาตินอเมริกา

Latin-tab-long2ประเทศในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา เป็นหนึ่งในเขตอาณาของสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ หน่วยงานที่สำนักงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ ได้สร้างพันธมิตรและโครงการความร่วมมือ มีดังนี้

Latin1The Forum for East Asia-Latin America Cooperation (FEALAC) is an association of 36 countries from East Asia and Latin America that came together for the first time to form an official and regular dialogue channel between the two regions.

FEALAC mainly consists of regular meetings held at three levels: the Foreign Ministers, the Senior Officials and the Working-Level Officials. The Core Group meetings are also held among FEALAC coordinators and other interested countries to facilitate the FEALAC process.

ข่าวสารเกี่ยวกับประเทศในกลุ่มลาตินอเมริกา