เปิดประตูวิทยาศาสตร์สู่ภูมิภาคลาตินอเมริกา

ภาพรวมของประเทศในกลุ่มลาตินอเมริกา

ลาตินอเมริกา เป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายทั้งในแง่ภาษา วัฒนธรรม สภาพอากาศ ฯลฯ จำนวนประชากรในภูมิภาคนี้มีมากกว่า 600 ล้านคน และมีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 6.27 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ จากในอดีตลาตินอเมริกามีความเชื่อทางเทววิทยา โดยนำมาเชื่อมโยงกับประเด็นต่างๆ ทางสังคม รัฐบาลในหลายๆ ประเทศได้พยายามที่ผลักดันให้ประเทศของตนมีความโดดเด่นบนเวทีโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์เป็นจุดเด่น ในปี ค.ศ. 2002 ที่มหาวิทยาลัย Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) ในประเทศเม็กซิโกซึ่งได้รับการสนับสนุนโดย Center for Theology and Natural Science (CTNS) ซึ่งคาดหวังว่าจะเป็นการกระตุ้นงานวิจัยและการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และในลาตินอเมริกา โดยการประชุมนี้มีชื่อเรียกว่า Ciencia y Religión: Hacia una nueva cultura de colaboración (Science and Religion: Toward a New Culture of Collaboration) โดยมีนักวิชาการจากลาตินอเมริกา ประเทศสเปนและประเทศอิตาลีเข้าร่วม นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการประชุมข้ามพรมแดน และก่อให้เกิดการประชุมทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องในประเทศ รวมถึงสถาบันการศึกษา เช่น ประเทศเม็กซิโก คิวบา บราซิล และอาร์เจนตินา

จากการลงทุนในวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่สูงถึง 27 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในแต่ละปีทำให้หลายๆ ประเทศในภูมิภาคมีความก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัด โดยในแต่ละปี ประเทศในกลุ่มลาตินอเมริกามีการผลิตบทความเชิงวิชาการมากขึ้นมากกว่าร้อยละ 9 ในแต่ละปี และนับเป็นร้อยละ 4.4 ในปี พ.ศ. 2553 และแม้ว่า Impact Factor (การวัดค่าความถี่ของการอ้างอิงบทความวารสารในแต่ละปี) ของประเทศในทวีปลาตินอเมริกา ยังถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานโลก แต่ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาพบว่า Impact Factor ของภูมิภาคสูงขึ้นอย่างมาก

1 สถิติการผลิตบทความเชิงวิชาการ และ Impact Factor (การวัดค่าความถี่ของการอ้างอิงบทความวารสาร ในแต่ละปี)

 

สาขาวิทยาศาสตร์ที่ประเทศในกลุ่มลาตินอเมริกาผลิตออกมามากอันดับต้นๆ คือ สาขา ทันตกรรม
(ร้อยละ 10) สาขาเกษตรกรรมและชีววิทยา (ร้อยละ 11) และสาขาสัตวศาสตร์ (ร้อยละ 12)

 

รายงานข่าวฉบับนี้ได้รวบรวมข้อมูลข่าวสารของประเทศในกลุ่มลาตินอเมริกาที่น่าสนใจมาให้ผู้อ่าน ได้ศึกษากัน โดยประเทศที่น่าจับตามองมีดังนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *