โครงการ NASA DEVELOP 2016

โครงการ NASA DEVELOP

โครงการ DEVELOP เป็นโครงการศึกษาวิจัยที่มุ่งเน้นการพัฒนานักเรียน นักศึกษา และนักวิชาชีพที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย โครงการนี้ได้ดำเนินการมาแล้วกว่า 12 ปี เปิดอบรมปีละ 3 ครั้ง คือ ภาคฤดูใบไม้ผลิ (ม.ค. – เม.ย.) ภาคฤดูร้อน (มิ.ย. – ส.ค.) โดยนักเรียนและนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะถูกมอบหมายให้ไปเข้ารับการอบรม ณ ศูนย์วิจัยขององค์การ NASA ในมลรัฐต่างๆ เป้าหมายของโครงการนี้คือ การนำเอาเครื่องมือและข้อมูลขององค์การ NASA ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในทางปฏิบัติและนโยบาย

สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ได้มีการสร้างความร่วมมือกับองค์การ NASA ในการจัดกิจกรรมต่างๆ หลายโครงการ ทำให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์และได้รับโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์การ NASA อย่างสม่ำเสมอ และได้รับการสนับสนุนอย่างดีในการพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โครงการฝึกอบรม NASA DEVELOP ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหาทางนโยบายสาธารณะโดยใช้เครื่องมือการสำรวจโลกขององค์การ NASA ให้แก่นักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในสหรัฐฯ ในช่วงปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. – 7 ส.ค. 2558 โดยมีนักเรียนไทยเข้าร่วมโครงการจำนวน 10 คน และศึกษาวิจัยจำนวน 2 โครงการ เกี่ยวกับปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง และผลกระทบของสภาพภูมิอากาศที่มีต่อเกษตรกรรม (อ่านรายละเอียดโครงการ NASA DEVELOP ปี 2558 ได้ที่ http://ost.thaiembdc.org/2016/?page_id=2749)

โครงการ NASA DEVELOP ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2558 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 มิ.ย. – 12 ส.ค. 2559 มีนักศึกษาไทยได้รับคัดเลือกเข้าฝึกอบรมในโครงการดังกล่าวจำนวน 2 คน คือ นายภูมิฉัตร รักษาแพ่ง นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมการไฟฟ้า สถาบัน Bradley University มลรัฐ Illinois และ นางสาววานิชนา ระกำทอง นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาวิศวอุตสาหกรรม สถาบัน San Jose State University มลรัฐแคลิฟอร์เนีย  นักเรียนทั้งสองคนได้รับเข้าอบรมที่องค์การ NASA ศูนย์ Marshall Space Flight Center มลรัฐ Alabama ประเทศสหรัฐอเมริกา และศึกษาวิจัยในหัวข้อ “Thailand Disasters II: Monitoring Risk and Extent of Drought for Enhanced Decision Making and Resource Allocation in the Kingdom of Thailand” (การสำรวจความเสี่ยงและการเกิดของภัยแล้ง เพื่อช่วยในการตัดสินใจด้านนโยบายและทางปฏิบัติการ และการจัดสรรทรัพยากรของประเทศไทย) ซึ่งเป็นโครงการวิจัยที่ต่อยอดจากโครงการที่จัดทำโดยนักศึกษาไทยในปี 2558 โดยจะมีนักศึกษาชาวอเมริกันอีก 2 คนร่วมศึกษาวิจัยกับนักศึกษาไทย เมื่อเสร็จสิ้นการอบรม นักศึกษาทั้งสองคนจะต้องเดินทางมา กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เพื่อนำเสนอผลงาน ณ สำนักงานใหญ่องค์การ NASA ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559

PR1

One thought on “โครงการ NASA DEVELOP 2016

  • May 25, 2016 at 10:03 pm
    Permalink

    ดีจังเลยครับที่ คนไทยเราก็ได้โอกาสเข้าไปหาอะไรดีๆจากองค์การนาซ่าด้วย อ่านแล้วเท่ห์ดีครับ

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *