บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การศึกษาวิจัยและการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านทรัพยากรน้ำบาดาล

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การศึกษาวิจัยและการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย) สมาคมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้อง DIPAK C.JAIN หอพักศศนิเวศ
2-copy 3-copy Untitled-11

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *