โครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดทำ “โครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2” ขึ้น เพื่อเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่รักการเขียน และรักในวิทยาศาสตร์ ใช้จินตนาการ ถ่ายทอดงานเขียนแนววิทยาศาสตร์ในรูปแบบเรื่องสั้น และส่งเข้าร่วมประกวดใน “โครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2” โครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยและผู้สนใจ เกิดความตื่นตัวและสนใจในเรื่องราวด้านวิทยาศาสตร์ และการสื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านงานเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์

Read more

การประเมินสถานการณ์ด้านนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายใต้รัฐบาลของ ประธานาธิบดี Donald J. Trump

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 นาย Donald J. Trump ได้เข้าพิธีสาบานตนรับตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่ 45 ของประเทศสหรัฐอเมริกา การขึ้นดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดี Trump เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสต่อต้าน เนื่องจาก Trump มีนโยบายที่แตกต่างจากรัฐบาลชุดก่อนหน้าและมีทิศทางที่สุดโต่ง เช่น นโยบายที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติและผู้ลี้ภัย นโยบายด้านการประกันสุขภาพสาธารณะ

Read more

โครงการดูงานด้าน STEM Education ในประเทศสหรัฐอเมริกา

โครงการ International Visitor Leadership Program (IVLP) เป็นโครงการที่จัดโดย U.S. Department of State ภายใต้ premier professional exchange program  โครงการ IVLP เป็นโครงการดูงานระยะสั้น ณ

Read more

ตำแหน่งวิจัย Postdoc หัวข้อการพัฒนาระบบตรวจจับ ณ Detector Systems Branch ของศูนย์วิจัย NASA's Goddard Space Flight Center มลรัฐแมริแลนด์

ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันได้รับแจ้งจาก Dr. Laddawan Miko หัวหน้าห้องปฏิบัติการ  Detector Systems Branch ของ NASA Goddard Space Flight Center ว่า ประสงค์ที่จะรับสมัครนักวิจัยระดับหลังปริญญาเอก (NASA Postdoctoral

Read more

ATPAC Project Proposal FY 2015

  Workshop Proposal for Knowledge and Technology Transfer to Thailand  <Click here to download the form >   ข้อเสนอกิจกรรมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้สู่ประเทศไทย <คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวโหลดแบบฟอร์มเป็นฉบับภาษาไทย>

Read more

โครงการฝึกอบรมภาคฤดูร้อน NASA DEVELOP

ข้อชี้แจงเพิ่มเติม:  เนื่องจากปีนี้เป็นปีแรกที่ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการจัดโครงการ NASA DEVELOP จึงขอจำกัดรับผู้สมัครเฉพาะกลุ่มนักเรียน นักศึกษาและคนทำงานไทยที่กำลังศึกษาหรือทำงานอยู่ในสหรัฐอเมริกาแล้วเท่านั้น หากโครงการปีนี้ประสบความสำเร็จ ประเทศไทยจะพยายามขยายโอกาสให้แก่ผู้ที่สนใจในประเทศไทยในปีต่อไปๆ ค่ะ องค์การ National Aeronautics and Space Administration (NASA) จะจัดโครงการฝึกอบรมภาคฤดูร้อนภายใต้โครงการ NASA DEVELOP ประจำปี พ.ศ. 2558 โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ

Read more

ขายทอดตลาดรถยนต์โดยสาร ขนาด 7 ที่นั่งใช้แล้วของสำนักงาน

สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ขายรถยนต์โดยสารขนาด 7 ที่นั่งใช้แล้วของสำนักงาน จำนวน 1 คัน ยี่ห้อ Nissan  รุ่น Quest SE ปี 2006 สีเทา ขนาด 3500

Read more

สรุปข่าวการประชุม ครม. วันที่ 29 ต.ค. 2556 แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ครบเกษียณอายุราชการ

สรุปข่าวการประชุม ครม. วันที่ 29 ต.ค. 2556 สรุปหัวข้อสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ ดังนี้ ————————————————————————————- แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ครบเกษียณอายุราชการ  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ครบเกษียณอายุราชการ จำนวน 4 คน โดยให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนดังกล่าว อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้วตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ลงวันที่ 11

Read more