การประเมินสถานการณ์ด้านนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายใต้รัฐบาลของ ประธานาธิบดี Donald J. Trump

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 นาย Donald J. Trump ได้เข้าพิธีสาบานตนรับตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่ 45 ของประเทศสหรัฐอเมริกา การขึ้นดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดี Trump เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสต่อต้าน เนื่องจาก Trump มีนโยบายที่แตกต่างจากรัฐบาลชุดก่อนหน้าและมีทิศทางที่สุดโต่ง เช่น นโยบายที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติและผู้ลี้ภัย นโยบายด้านการประกันสุขภาพสาธารณะ

Read more

การเก็บเกี่ยวพลังงาน (ไฟฟ้า) จากการก้าวเท้าและการประยุกต์ใช้ในการทหารและการอุตสาหกรรมรองเท้าของไทย

การเก็บเกี่ยวพลังงาน (Energy Harvesting หรือ Energy Scavenging) เป็นกระบวนการนำหรือเปลี่ยนแปลงพลังงานซึ่งเป็นผลพลอยได้จากแหล่งพลังงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์  เช่น  การเก็บเกี่ยวพลังงานการไหลหรือการตกของน้ำด้วยกังหันน้ำ แล้วนำพลังงานการหมุนของกังหันมาขับเคลื่อนอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น  ถ้าเราไม่เก็บเกี่ยวพลังงานดังกล่าวซึ่งมีอยู่ในธรรมชาติ  พลังงานเหล่านี้ก็อาจจะสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์   ร่างกายของคนเรานั้นก็จัดว่าเป็นแหล่งพลังงานซึ่งเราสามารถเก็บเกี่ยวพลังงานได้เช่นกัน  การก้าวเท้าเป็นกิจกรรมหนึ่งซึ่งใช้และให้พลังงานมาก เมื่อเทียบกับกิจกรรมในการใช้อวัยวะอื่นๆ ของร่างกาย  บทความนี้กล่าวถึงวิธีการคำนวณพลังงานที่อาจสามารถเก็บเกี่ยวได้  วิธีการเก็บเกี่ยวพลังงานอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากการก้าวเท้า และการประยุกตใช้์ในการทหารและการอุตสาหกรรมรองเท้าของไทย

Read more

ประโยชน์ที่อาจคาดไม่ถึงของกระดาษ ในการวิเคราะห์สาร

กระดาษผลิตจากเยื่อ เช่น เยื่อของต้นไม้ เพื่อลดการตัดต้นไม้ เราต้องใช้กระดาษให้เกิดประโยชน์คุ่มค่ามากที่สุด  กระดาษเป็นวัสดุซึ่งย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ หาซื้อได้ทั่วไปและราคาถูก  กระดาษถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้หลายรูปแบบ เช่น การเขียน การวาดภาพ การพิมพ์และการบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น  นอกจากนั้นแล้วกระดาษก็ยังถูกนำมาใช้งานเกี่ยวกับการวิเคราะห์สารในห้อง ปฏิบัติการบนกระดาษ (Lab-on-paper) อีกด้วย ห้องปฏิบัติการ บนกระดาษเป็นการย่อหน้าที่ของห้องปฏิบัติการที่วิเคราะห์สารซับซ้อนลงบนกระดาษแผ่นเล็กๆ แผ่นเดียว

Read more

แนวคิดพัฒนาประเทศไทยจาก ATPAC: อาหารไร้สารกลูเตนและโอกาสของประเทศไทย

ความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) หมายถึง การมีปริมาณอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการ มีอาหารที่ปลอดภัยต่อร่างกาย และการมีสารอาหารที่นำไปสู่สุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงและการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ ใน รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจาก วอชิงตันฉบับที่แล้ว ได้นำเสนอบทความเกี่ยวกับการใช้สารทดแทนเกลือในอาหารเพื่อรักษาโรคและลดโอกาสเสี่ยงเป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วน และโรคอื่นๆ ที่อาจจะตามมาจากการรับประทานเกลือโซเดียมในปริมาณมากๆ ฉบับนี้ ขอนำเสนอการพัฒนาอาหารไร้สารกลูเตน (Gluten-free food) ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมและมีแนวโน้มว่าจะเป็นที่นิยมมากขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก ถือเป็นโอกาสหนึ่ง ของประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเกษตรกรรมและเป็นแหล่งอาหารสำคัญแห่งหนึ่งของโลก

Read more

แนวคิดพัฒนาประเทศไทยจาก ATPAC

           สมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (Association of Thai Professionals in America and Canada – ATPAC) เป็นสมาคมที่รวบรวมกลุ่มนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และนักวิชาชีพอื่นๆ คนไทย ผู้มีเจตนารมย์ในการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

Read more

แนวคิดพัฒนาประเทศไทยจาก ATPAC

สมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (Association of Thai Professionals in America and Canada – ATPAC) เป็นสมาคมที่รวบรวมกลุ่มนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และนักวิชาชีพอื่นๆ คนไทย ผู้มีเจตนารมย์ในการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา

Read more