เปิดประตูวิทยาศาสตร์สู่ภูมิภาคลาตินอเมริกา

ภาพรวมของประเทศในกลุ่มลาตินอเมริกา ลาตินอเมริกา เป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายทั้งในแง่ภาษา วัฒนธรรม สภาพอากาศ ฯลฯ จำนวนประชากรในภูมิภาคนี้มีมากกว่า 600 ล้านคน และมีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 6.27 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ จากในอดีตลาตินอเมริกามีความเชื่อทางเทววิทยา โดยนำมาเชื่อมโยงกับประเด็นต่างๆ ทางสังคม รัฐบาลในหลายๆ ประเทศได้พยายามที่ผลักดันให้ประเทศของตนมีความโดดเด่นบนเวทีโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

Read more

ประเทศคอสตาริกา: เปิดประตูวิทยาศาสตร์สู่ภูมิภาคลาตินอเมริกา

แม้ว่าประเทศคอสตาริกาจะเป็นประเทศขนาดเล็กตั้งอยู่ในภูมิภาคอเมริกากลางและมีจำนวนประชากรประมาณ 5 ล้านคน แต่ประเทศคอสตาริกาก็มีความโดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เภสัชศาสตร์และ ชีววิทยา และมีนักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญหลายคน ประเทศคอสตาริกามีสินค้าส่งออกที่หลากหลายแต่สินค้าส่งออกที่สำคัญอย่างหนึ่งคือเครื่องมือทางการแพทย์ ประเทศคอสตาริกายังไม่มีความตกลงความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์กับประเทศสหรัฐอเมริกา (STA) แต่ในทางปฏิบัติประเทศคอสตาริกาได้มีความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐบาล ภาคเอกชน และภาคการศึกษาของ สหรัฐฯ เช่น ความร่วมมือในการวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพกับ National Institute of

Read more

ประเทศเม็กซิโก: เปิดประตูวิทยาศาสตร์สู่ภูมิภาคลาตินอเมริกา

ประเทศเม็กซิโกเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่ 13 ของโลก และเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในซีกโลกตะวันตก (Western Hemisphere) แต่เป็นที่น่าแปลกใจที่ประเทศเม็กซิโกมีอิทธิพลเพียงเล็กน้อยต่อผลผลิตทางด้านวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมของโลก และมีอัตราของสิทธิบัตรและการใช้จ่ายด้านวิทยาศาสตร์ประจำปีต่ำกว่าประเทศบราซิลซึ่งเป็นประเทศคู่แข่งในภูมิภาคเดียวกัน อย่างไรก็ดี จากในอดีตนาย Mario J. Molina นักเคมีและเป็นชาวเม็กซิกันคนแรกได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมี โดยค้นพบภัยคุกคามต่อชั้นโอโซนของโลกจากก๊าซ Chlorofluorocarbon (CFC) นอกจากนี้ ในช่วงปี

Read more

ประเทศอาร์เจนตินา: เปิดประตูวิทยาศาสตร์สู่ภูมิภาคลาตินอเมริกา

หลังจากที่ประธานาธิบดี Domingo Faustino Sarmiento เริ่มพัฒนาหลัก สูตรการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา จากในยุค 1860 ทำให้ประเทศ อาร์เจนตินามีนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศในสาขาต่างๆ เพิ่มมากขึ้น รวมถึงเป็นประเทศแรกในลาตินอเมริกาที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาด้านวิทยาศาสตร์ ได้แก่ นาย Bernardo Houssay นักสรีรวิทยา ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยา/ การแพทย์ในปี ค.ศ.1947

Read more

ประเทศโคลัมเบีย: เปิดประตูวิทยาศาสตร์สู่ภูมิภาคลาตินอเมริกา

นักวิจัยที่ศูนย์ Center for Tropical Agriculture (Centro Internacional de Agricultura Tropical: CIAT) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาพื้นที่เขตร้อนของภูมิภาคลาตินอเมริกาได้พัฒนาหญ้าสายพันธุ์พิเศษ ทำให้วัวจากฟาร์ม Petequi จากเดิมใช้เวลาเลี้ยง 4 ปี เพื่อให้ได้น้ำหนักตามความต้องการของตลาด แต่เมื่อเลี้ยงด้วยหญ้าสายพันธุ์พิเศษจะใช้เวลาเหลือเพียง 18

Read more

ประเทศชิลี: เปิดประตูวิทยาศาสตร์สู่ภูมิภาคลาตินอเมริกา

ประเทศชิลีมีความโดดเด่นในด้านของดาราศาสตร์ ปัจจัยที่ สำคัญหนึ่งคือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศและภูมิประเทศ และท้องฟ้าที่โปร่งที่สุดในโลกซึ่งเหมาะสมกับการสำรวจอวกาศ แม้ว่าประเทศชิลีจะมีการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ต่ำกว่าร้อยละ 0.44 ของ GDP ของประเทศ การลงทุนส่วนใหญ่มุ่งไปที่วิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ดาราศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งงานและบทความที่เกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์ ก็มีจำนวนที่สูงขึ้นมาก คาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2563 ศูนย์ European Extremely Large Telescope

Read more

ประเทศบราซิล: เปิดประตูวิทยาศาสตร์สู่ภูมิภาคลาตินอเมริกา

แม้ว่าประเทศบราซิลเป็นประเทศที่มีขนาดใกล้เคียงกับทวีปยุโรป แต่ความก้าวหน้าในการวิจัยวิทยาศาสตร์กลับกระจุกตัวอยู่ในเมืองเล็กๆ คือ São Paulo ซึ่งตั้งอยู่ในตอนใต้ของประเทศบราซิล São Paulo เป็นเมืองที่ร่ำรวยที่สุดและบทความทางวิทยาศาสตร์มากกว่าครึ่งของประเทศบราซิลก็ถูกผลิตขึ้นในเมืองนี้ ปัจจัยที่สำคัญของความก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ของ São Paulo คือ São Paulo Research Foundation (FAPESP) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลที่มีหน้าที่สนับสนุนการวิจัยและการศึกษาวิทยาศาสตร์ ในปี

Read more