การประเมินสถานการณ์ด้านนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายใต้รัฐบาลของ ประธานาธิบดี Donald J. Trump

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 นาย Donald J. Trump ได้เข้าพิธีสาบานตนรับตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่ 45 ของประเทศสหรัฐอเมริกา การขึ้นดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดี Trump เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสต่อต้าน เนื่องจาก Trump มีนโยบายที่แตกต่างจากรัฐบาลชุดก่อนหน้าและมีทิศทางที่สุดโต่ง เช่น นโยบายที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติและผู้ลี้ภัย นโยบายด้านการประกันสุขภาพสาธารณะ

Read more

การพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีขนาดบางและเบาที่สุด

ที่มา: Massachusetts Institute of Technology วันที่ 26 กุมภาพันธ 2559 Link: https://www.sciencedaily.com/releases/2016/02/160226133603.htm ศ.ดร. Vladimir Bulovic รองอธิการบดีดานนวัตกรรม รวมกับ Annie Wang นักวิจัย และนักศึกษาปริญญาเอก

Read more