เปิดประตูวิทยาศาสตร์สู่ภูมิภาคลาตินอเมริกา

ภาพรวมของประเทศในกลุ่มลาตินอเมริกา ลาตินอเมริกา เป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายทั้งในแง่ภาษา วัฒนธรรม สภาพอากาศ ฯลฯ จำนวนประชากรในภูมิภาคนี้มีมากกว่า 600 ล้านคน และมีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 6.27 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ จากในอดีตลาตินอเมริกามีความเชื่อทางเทววิทยา โดยนำมาเชื่อมโยงกับประเด็นต่างๆ ทางสังคม รัฐบาลในหลายๆ ประเทศได้พยายามที่ผลักดันให้ประเทศของตนมีความโดดเด่นบนเวทีโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

Read more

มาตรการเผยแพร่และตรวจสอบข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพและข้อมูลวิทยาศาสตร์การแพทย

“ตำรายารักษาโรคมะเร็ง หายขาดโดยไม่คาดคิด เชื้อมะเร็งจะหายภายใน 6 วัน” “มลรัฐเท็กซัสถูกปิดหลังจากที่มีการตรวจพบเชื้ออีโบลาในสมาชิก 5 คนในครอบครัวเดียวกัน” “ข้าวปลอมมีจริง ทำมาจากพลาสติก ไนจีเรียตรวจจับได้กว่า 100 ถุง” ข้อมูลข่าวสารเหล่านี้คงเคยผ่านหูผ่านตาของผู้อ่านมาบ้างไม่มากก็น้อยสำหรับบางคน ข้อมูลข่าวสารเหล่านี้อาจจะกระตุ้นความสงสัยให้ฉุกคิดว่าเชื่อถือได้จริงหรือไม่ แต่สำหรับอีกหลายๆ คนกลับพร้อมที่ปักใจเชื่อว่าข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นคือความจริงโดยทันที ข้อมูลบางอย่างนอกจากจะก่อให้เกิดการเข้าใจผิดหรือความวิตกกังวลโดยใช่เหตุแล้ว ข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับสุขภาพและการแพทย์ หากถูกนำเอาไปปฏิบัติใช้จริง

Read more

โครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดทำ “โครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2” ขึ้น เพื่อเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่รักการเขียน และรักในวิทยาศาสตร์ ใช้จินตนาการ ถ่ายทอดงานเขียนแนววิทยาศาสตร์ในรูปแบบเรื่องสั้น และส่งเข้าร่วมประกวดใน “โครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2” โครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยและผู้สนใจ เกิดความตื่นตัวและสนใจในเรื่องราวด้านวิทยาศาสตร์ และการสื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านงานเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์

Read more

ทิศทางและนโยบายและความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา

กลุ่มประเทศในทวีปลาตินอเมริกาและหมู่เกาะทะเลแคริบเบียน ประกอบด้วย 33 ประเทศ ด้วยความหลากหลายของภูมิประเทศ ประวัติศาสตร์ และองค์ประกอบทางสังคมทำให้มีความเหลื่อมล้ำ หลายๆ อย่างระหว่างประเทศในทวีปนี้ รวมถึงความสามารถในการ แข่งขันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม สิ่งที่หลายๆ ประเทศในภูมิภาคนี้ซึ่งเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาให้ความสำคัญคือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการส่งเสริมนวัตกรรม ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาด้านเศรฐกิจของ ประเทศ สามารถสรุปได้ดังนี้ นโยบายด้านนวัตกรรม

Read more

YouthHack Bangkok เวทีใหม่สำหรับ Startup รุ่นเยาว์บทสัมภาษณ์ นายชีวิน กิตติคุณาพงษ์

ธุรกิจ Startup เป็นการดำเนินธุรกิจ รูปแบบใหม่ที่ใครๆ ก็สามารถทำได้ โดยมี ปัจจัยที่สำคัญและขาดไม่ได้ คือ ความคิด สร้างสรรค์หรือไอเดียใหม่ๆ และโอกาส ที่จะ ทำให้ไอเดียใหม่นั้นถูกพัฒนาและเป็นที่รับรู้ ของตลาด รายงานข่าววิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีฉบับนี้จะพาผู้อ่านมารู้จักกับ นายชีวิน กิตติคุณาพงษ์ นักศึกษาระดับ ปริญญาตรีจาก

Read more

สื่อแคนาดาเปิดตัวการใช้ AMP

Accelerated Mobile Pages หรือ AMP เทคโนโลยีที่ Google ได้ พัฒนาเพื่อให้ดาวน์โหลด เว็บไซต์จากสมาร์ทโฟนได้ เร็วขึ้นถึง 4 เท่า แต่ใช้ data น้อยลง นวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากความก้าว หน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และ  เทคโนโลยีที่ไม่หยุดยั้ง ก่อให้เกิดความ

Read more